Παρέμβαση Συνήγορου του Πολίτη για την εξέλιξη μηχανικών σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Παρέμβαση Συνήγορου του Πολίτη για την εξέλιξη μηχανικών σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Civiltech

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε., που έχουν καταστεί ενεργειακοί επιθεωρητές Α΄ τάξης του ν. 4409/2016, ζήτησαν τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.buildingcert.gr, να εγγραφούν στο Μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Β΄ τάξης.

Οι διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4409/2016 ορίζουν ότι η δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή ασκείται, μεταξύ άλλων, από πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε., οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Κατόπιν σχετικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφαρμόζει συγκεκριμένη «πρακτική» επιτρέποντας στους πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε. να εγγραφούν, μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής, στο Μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Α΄ τάξης, χωρίς ωστόσο τη δυνατότητα εξέλιξης, εν αναμονή της ρύθμισης του ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των προαναφερομένων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων εκκρεμεί από το έτος 1983, ζήτησε για λόγους χρηστής διοίκησης να επιτραπεί στους προαναφερόμενους η εξέλιξή τους στην ανώτερη βαθμίδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4409/2016. Περαιτέρω, έθεσε, εκ νέου, το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των προαναφερομένων υπόψη των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ζητώντας να επιληφθούν για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου νομοθετικού κενού.

Η ανταπόκριση των αρμοδίων Υπουργείων αναμένεται.

Δείτε παρακάτω:

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:56, 16/11/2017
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL