Θεσσαλονίκη, 28/11: ''Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής βιομάζας σε οριακές γαίες της Μεσογείου''

Θεσσαλονίκη, 28/11: ''Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής βιομάζας σε οριακές γαίες της Μεσογείου''

Θεσσαλονίκη, 28/11: Ημερίδα για την ''Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής βιομάζας σε οριακές γαίες της Μεσογείου'' από το έργο SEEMLA.

Βασικός στόχος του έργου SEEMLA «Αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες», που χρηματοδοτείται από τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, είναι η καθιέρωση κατάλληλων, καινοτόμων στρατηγικών για την αειφόρο παραγωγή ενέργειας, με τη χρήση φυτών που αναπτύσσονται σε οριακές γαίες, η οποία θα βελτιώνει παράλληλα τις εν γένει υπηρεσίες του οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το SEEMLA μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη μιας αειφόρου χρήσης της βιομάζας, με σκοπό να καλυφθούν οι μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, έως το 2050. Εκτός από την Ελλάδα, εταίροι στο πρόγραμμα είναι η Γερμανία, η Ιταλία και η Ουκρανία.

Η Ημερίδα αφορά τους τομείς της ενέργειας, της βιοενέργειας, της παραγωγής & χρήσης βιομάζας, της διαχείρισης, προστασίας & διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος κι απευθύνεται τόσο σε φορείς της επιστήμης και της πρακτικής εφαρμογής, όσο και σε πιθανούς επενδυτές.

Πρόγραμμα

Επικοινωνία/Εγγραφή:
Φώτης Κιουρτσής – Δημήτρης Κεραμιτζής
(επικεφαλείς του 5ου πακέτου εργασίας του έργου)
fkiourts@damt.gov.gr
dimkeram@damt.gov.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:29, 26/11/2017
Εκλογές ΤΕΕ 2019
ΤΜΕΔΕ
ΤΕΕ

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
Climatherm Energy 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL