Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Ημερίδα για τον εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας

Ημερίδα για τον εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας

Civiltech

Το 2017 αποτελεί κομβικό έτος για το μέλλον της βιοενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η βιοενέργεια εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας για 27 ημέρες. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τους νέους στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση και στη χώρα μας – η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συμμετέχουν στη νέα, πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία των Ημερών Βιοενέργειας, η οποία οργανώνεται από μια ομάδα εθνικών και διεθνών φορέων υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομάζας (ΑΕΒΙΟΜ). Σκοπός της εκστρατείας είναι η καλύτερη κατανόηση της προόδου που έχει επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος χωριστά στην ανάπτυξη της βιοενέργειας και του κυρίαρχου ρόλου της βιοενέργειας στην υπό εξέλιξη ενεργειακή μετάβαση.

Στατιστικά στοιχεία

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή ενέργειας και αντιστοιχούν στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για τις πρώτες 331 μέρες του χρόνου. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καλύπτουν τις υπόλοιπες 31 ημέρες του έτους, εκ των οποίων οι 27 αντιστοιχούν στη βιοενέργεια. Επομένως η 4 η Δεκεμβρίου 2017 είναι η συμβολική ημερομηνία την οποία η ΑΕΒΙΟΜ και η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχουν επιλέξει για τον εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας και αντιστοιχεί στην ημέρα από την οποία και μετά η Ελλάδα θα μπορούσε θεωρητικά να τροφοδοτείται με βιοενέργεια μέχρι το τέλος του έτους.
Σε σχέση με την προ δεκαετίας κατάσταση, η Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας έχει μετατεθεί κατά 9 ημέρες νωρίτερα στο έτος, δείχνοντας τη σταδιακή πρόοδο της χώρας σε αυτόν τον ενεργειακό κλάδο. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας εορτάστηκε φέτος την 21 Νοεμβρίου, είναι φανερό ότι μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά βήματα προόδου.

Οφέλη και προοπτικές της βιοενέργειας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Αντώνη Γερασίμου, Προέδρου του ΔΣ της ΕΛΕΑΒΙΟΜ: «Η βιοενέργεια πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, αφού δημιουργεί χιλιάδες θέσεις παραγωγικής απασχόλησης στον αγροτικό πληθυσμό, ενώ οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα συνεισφέρουν ως μονάδες βάσης στην αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς και στην αξιοποίηση της παράπλευρης προκύπτουσας θερμικής ενέργειας σε πληθώρα εφαρμογών (π.χ. θερμοκήπια, ξηραντήρια, εκκοκκιστήρια, πριστήρια, βιομηχανίες τροφίμων κ.ο.κ.)»

Ο κ. Νίκος Δαμάτης, Γραμματέας του ΔΣ της ΕΛΕΑΒΙΟΜ αναφέρει ότι: «ο στόχος για το έτος 2030 θα πρέπει να είναι η μεταφορά της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας εντός του Νοεμβρίου μέσω της αύξησης της συνεισφοράς βιοενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας είτε αυτόνομα είτε σε συνέργεια και με άλλες ΑΠΕ. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με διεύρυνση των χρησιμοποιούμενων πηγών βιομάζας και με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών».

Από την πλευρά του, ο κ. Μανώλης Καραμπίνης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ σημειώνει ότι: «στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιο δυναμικό αναξιοποίητων πηγών βιομάζας, όπως τα κλαδέματα από τις αγροτικές καλλιέργειες». Παράλληλα, επισημαίνει ότι – «δεδομένου ότι πάνω από το 80 % της βιοενέργειας στην Ελλάδα καταναλώνεται στον οικιακό τομέα – ένας κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι η εφαρμογή και η διάδοση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας των στερεών βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές οικιακής θέρμανσης».

Ενημερωτική Ημερίδα

Για τον εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και το ΕΚΕΤΑ συνδιοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, επιστήμονες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, επαγγελματίες και φορείς του κλάδου θα παρουσιάσουν θέματα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της βιοενέργειας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η διοργάνωση της ημερίδας υποστηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά έργα BIOmasud Plus (ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης για τα Μεσογειακά στερεά βιοκαύσιμα) και uP_running (προώθηση της χρήσης βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες), τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Τα έργα υλοποιούνται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ.

Η ημερίδα θα καλυφθεί σε ζωντανή ροή (live streaming) για όσους την παρακολουθήσουν απομακρυσμένα στην ιστοσελίδα: http://bioenergynews.gr/live.

Πρόγραμμα ημερίδας

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, 09:00 - 16:00

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Αμφιθέατρο Κτιρίου Βιβλιοθήκης)

 • 09:00 – 09:30

Εγγραφές

 • 09:30 – 09:40

Εισαγωγή στην Εκστρατεία «Ημερών Βιοενέργειας» (European Bioenergy Day και Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας), κ. Νίκος Δαμάτης (Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης, Γραμματέας ΔΣ ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

 • 09:40 – 09:50

Χαιρετισμός, Δρ. Γιώργος Παπαδάκης, (Καθηγητής Τεχνολογίας ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 • 09:50 – 10:00

Χαιρετισμός, κ. Μανώλης Καραμπίνης, (Χημ. Μηχ/κός ΕΜΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

Ενότητα 1η : Δυναμικό Βιομάζας

 • 10:00 – 10:15

«Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης δυναμικού βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα», κ. Αντώνης Γερασίμου (Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

 • 10:15 – 10:30

«Ενεργειακή αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας», κ. Γιάννης Ελευθεριάδης (Δασολόγος, ΚΑΠΕ)

 • 10:30 – 10:45

«Ενεργειακές καλλιέργειες και απορρύπανση περιβάλλοντος», Δρ. Ελένη Παπάζογλου (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 • 10:45 – 11:00

«Το έργο uP_running και το "ξεχασμένο" δυναμικό βιομάζας από τα κλαδέματα του αγροτικού τομέα», κ. Μανώλης Καραμπίνης (Χημ. Μηχ/κός ΕΜΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

 • 11:00 – 11:15

«Βιοαέριο στην Ελλάδα: Προοπτικές και Προβλήματα», κ. Χρήστος Ζαφείρης (Γεωπόνος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας - ΚΑΠΕ)

 • 11:15 – 11:30

Συζήτηση – Ερωτήσεις 1ης Ενότητας

 • 11:30 – 11:50

Διάλειμμα - Καφές

Ενότητα 2η: Οικιακή Θέρμανση

 • 11:50 – 12:05

«Η οικιακή θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα στην Ελλάδα: νομοθεσία, κόστος, εκπομπές», κ. Μανώλης Καραμπίνης, (Χημ. Μηχ/κός ΕΜΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

 • 12:05 – 12:20

«Η σημασία της πιστοποίησης των στερεών βιοκαυσίμων στην οικιακή θέρμανση. Το έργο Biomasud Plus και η πιστοποίηση "Μεσογειακών" βιοκαυσίμων», κ. Μανώλης Καραμπίνης, (Χημ. Μηχ/κός ΕΜΠ,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

 • 12:20 – 12:35

«Στατιστικά στοιχεία αγοράς βιοθέρμανσης και pellets στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας (AEBIOM)» κ. Γιώργος Διαμαντής (Χημ. Μηχ/κός ΕΜΠ, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

 • 12:35 – 12:50

«Η Αγορά πέλλετ στην Ελλάδα», κ. Κώστας Νασίκας (Οικονομολόγος, ALFA WOOD GROUP, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

 • 12:50 – 13:05

Συζήτηση – Ερωτήσεις 2ης Ενότητας

 • 13:05 – 13:35

Διάλειμμα - Καφές

Ενότητα 3η: Βιοενέργεια στη Βιομηχανία

 • 13:35 – 13:50

«Πρώτες ύλες για την παραγωγή ενέργειας και βιομηχανικών προϊόντων», κ. Έφη Αλεξοπούλου (Γεωπόνος, ΚΑΠΕ)

 • 13:50 – 14:05

«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1MWel με καύσιμη ύλη βιομάζα στο εργοστάσιο της "ALFA WOOD Νευροκόπι ΑΒΕΕ" στο Νευροκόπι Δράμας», κ. Νίκος Φιλιππόπουλος (Μηχ/γος Μηχ/κός, Φιλιππόπουλος Ενεργειακή ΑΤΕ)

 • 14:05 – 14:20

«Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων με χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών προς παραγωγή προϊόντων βιο-οικονομίας», Δρ. Αποστόλης Κουτίνας, (Επικ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 • 14:20 – 14:35

«Το Συνεταιριστικό Μοντέλο Παραγωγής Pellets από την Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) και ο Υποστηρικτικός Ρόλος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ) ως Θερμοκοιτίδα Συνεργατισμού», κ. Βασίλης Μπέλλης (Γεν. Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ.)

 • 14:35 – 14:50

«Βιοαέριο από Βιομάζα Αγροτικής Προέλευσης», κ. Κώστας Αλεξανδρίδης (Μηχ/γος Μηχ/κός, ΑΒΑΞ ΑΕ – Παραγωγός Βιοαερίου)

 • 14:50 – 15:05

«Παρουσία εκπροσώπου ΕΛΙΝ», Δρ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, (Χημικός Μηχ/κός, Business Development Manager, ΕΛΙΝ)

 • 15:05 – 15:20

«Το έργο AGROinLOG και τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βιομάζας για τις αγροτοβιομηχανίες», κ. Μιχάλης-Αλέξανδρος Κουγιουμτζής, (Μηχ/γος Μηχ/κός ΕΜΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

 • 15:20 – 15:35

«Η βιομηχανική γλυκερόλη ως ένα υποσχόμενο υλικό εκκίνησης για την παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας», Δρ. Σεραφείμ Παπανικολάου (Αναπλ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 • 15:35 – 16:00

Συζήτηση – Ερωτήσεις 3ης Ενότητας – Συμπεράσματα Ημερίδας

Παράλληλη Εκδήλωση

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας (Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017) το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν Σεμινάριο Βιοενέργειας στην Κοζάνη, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις στους κλάδους της βιοενέργειας και βιομάζας, καθώς επίσης και οι συναφείς εξελίξεις σε Εθνικό (Ενεργειακές Κοινότητες) και Ευρωπαϊκό επίπεδο (Μανιφέστο Βιοοικονομίας). Η διοργάνωση του σεμιναρίου υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Έργο SecureChain (Βιώσιμες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Βιοενέργειας), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία.

* Το B2Green.gr στηρίζει τις εργασίες της ημερίδας ως επίσημος χορηγός επικοινωνίας

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτική εκστρατεία για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας: Η ενημερωτική εκστρατεία συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας (ΑΕΒΙΟΜ) και υλοποιείται σε χώρες της Ευρώπης από εθνικούς φορείς που υποστηρίζουν την ιδέα ότι η βιοενέργεια είναι κάτι παραπάνω από μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ένας αξιόπιστος δρόμος που θα οδηγήσει την Ευρώπη στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Βιοενέργειας (http://www.europeanbioenergyday.eu/) είναι διαθέσιμα δεδομένα για τη χρήση της βιοενέργειας στην Ευρώπη, παρουσιασμένα με εύληπτο τρόπο, επιτυχημένα παραδείγματα από βιοενεργειακές εφαρμογές στις χώρες της ΕΕ, καθώς και ένα διαδραστικό τεστ για τις γνώσεις σας σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι ειδικοί όσο και το ευρύτερο κοινό μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να δουν τη βιοενέργεια από μια νέα οπτική.

BIOmasud Plus: σκοπός του έργου είναι η προώθηση της αειφόρου αγοράς στερεών βιοκαυσίμων τα οποία προέρχονται από πρώτες ύλες βιομάζας που αφθονούν σε χώρες της Μεσογείου (υπολείμματα από την ελαιοπαραγωγικό κλάδο, τσόφλια ξηρών καρπών, κλαδέματα ελαιόδεντρων και αμπελιών, κτλ.) μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας στερεών βιοκαυσίμων BIOmasud®. Το έργο υλοποιείται σε 7 Μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: www.biomasudplus.eu

uP_running: σκοπός του έργου είναι η κινητοποίηση του σημαντικού Ευρωπαϊκού δυναμικού βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες (κλαδέματα και εκριζώσεις) και την προώθηση της ενεργειακής τους αξιοποίησης. Η αποστολή του είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τόσο τον αγροτικό όσο και τον ενεργειακό τομέα ότι η αξιοποίηση αυτών των πηγών βιομάζας είναι εφικτή και να αντιμετωπίσει τον σκεπτικισμό σε ότι αφορά τις τεχνικές και οργανωτικές δυσκολίες που αναμένεται να συναντήσουν οι νέες προσπάθειες αξιοποίησης. Μέσω της ανάπτυξης χρήσιμων εργαλείων και της υλοποίησης μια σειράς από δράσεων, το έργο uP_running φιλοδοξεί να αποτελέσει «κλειδί» στην επέκταση της χρήσης της βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες. Το έργο υλοποιείται σε 4 χώρες «επίδειξης» (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ουκρανία) και 3 χώρες «επέκτασης» (Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: www.up-running.eu

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:00, 30/11/2017