Ρεύμα από τυρόγαλο; Κι όμως γίνεται!

Ρεύμα από τυρόγαλο; Κι όμως γίνεται!

Από το 2016 το Τυροκομείο ΑΡΒΑΝΙΤΗ συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της συνεργασίας του με τη Βορειολλαδική Αειφορία ΑΒΕΕ, για την παραλαβή, διαχείριση και ανακύκλωση του υπολλείμματος τυρογάλακτος.

Η μονάδα ανακύκλωσης βρίσκεται μόλις 7χλμ από το το Τυροκομείο και παράγει καθημερινά Βιοαέριο.

Το παραγόμενο Βιοαέριο είναι καύσιμο υλικό με σύσταση 58% μεθάνιο και 14% διοξείδιο του άνθρακα και η καύση του παρέχει ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 1MWatt που διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Σε καθημερινή βάση τα φορτηγά της Βορειοελλαδικής φορτώνουν περίπου έως 40 τόνους υπολλειμμάτων τυρόγαλου από το Τυροκομείο και τους μεταφέρουν στη μονάδα προς ανακύκλωση.

Κατόπιν της επεξεργασίας, παράγονται έως 6000 κυβικά μέτρα βιοαερίου, τα οποία αποδίδουν τελικά μέχρι 120 kWatt ηλεκτρικής ισχύος σε καθημερινή βάση.

Το υγρό υπόλλειμμα που απομένει (70%) χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως λίπασμα.

Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακύκλωση των βιομηχανικών αποβλήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα λειτουργούν μόλις 5 εταιρείες ανακύκλωσης βιοαερίου ενώ στη Γερμανία περίπου 10.000.

Οι μονοπωλιακές πρακτικές και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές της ΔΕΗ ως αποκλειστικός αγοραστής της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της ανακύκλωσης.

Το Τυροκομείο ΑΡΒΑΝΙΤΗ ωστόσο, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και προωθώντας τη χρήση εναλλακτικών, καθαρών πηγών ενέργειας, έχει θέσει ως σταθερό πυλώνα της λειτουργίας του την ανακύκλωση των υπολλειμμάτων του σε μόνιμη βάση και προάγει με τις δυνάμεις του την πράσινη ενέργεια.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:36, 01/12/2017

B2Green Polls

ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL