Μόνιμες θέσεις μηχανικών στην ΕΥΔΑΠ

Μόνιμες θέσεις μηχανικών στην ΕΥΔΑΠ

Νέα μεγάλη προκήρυξη από το ΑΣΕΠ έρχεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφορά την πρόσληψη 300 μονίμων υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ. Οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν εγκριθεί εδώ και μεγάλο διάστημα από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να υπάρξει και σχετική προκήρυξη.

Οι ειδικότητες είναι:

 • ΠΕ Διοικητικοί 5,
 • ΠΕ Οικονομικοί 15,
 • ΠΕ Στατιστικοί 1,
 • ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5,
 • ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2,
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20,
 • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4,
 • ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2,
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7,
 • ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12,
 • ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3,
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3,
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2,
 • ΤΕ Προγραμματιστές 3,
 • ΤΕ Διοικητικοί 2,
 • ΤΕ Οικονομικοί 15.
 • ΔΕ Μηχανολόγοι 5,
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15,
 • ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3,
 • ΔΕ Δοκιμών Έργων 12,
 • ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25,
 • ΔΕ Γραμματείς 5,
 • ΔΕ Καταμετρητές 25,
 • ΔΕ Φύλακες 20,
 • ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2,
 • ΥΕ Εργάτες 75 και
 • ΥΕ Αποθηκάριοι 5.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:57, 06/12/2017

B2Green Polls

ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL