ΕΣΠΑ: «Μπόνους» 80 εκατ. ευρώ για 1.769 επιχειρήσεις -Αρχίζουν οι πληρωμές

B2Green avatar
08:51, 07/12/2017
Business > Green Business > Νέα

ΕΣΠΑ: «Μπόνους» 80 εκατ. ευρώ για 1.769 επιχειρήσεις -Αρχίζουν οι πληρωμές

Στην επέκταση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αλέξη Χαρίτση.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει την επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος με 80 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθούν άλλες 1.769 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «προικοδότηση» του προγράμματος με επιπλέον πόρους είναι η δεύτερη εντός του τρέχοντος έτους, με τη συνολική δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) να ανέρχεται πλέον στα 310 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στην αρχική του προκήρυξη, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 110 εκατ. ευρώ, ενώ με ανάλογη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού τον περασμένο Ιούλιο, προστέθηκαν άλλα 120 εκατ. ευρώ.

Με τη διεύρυνση της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος, οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα ανέλθουν στις 6.181 όταν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν κατατεθεί για ενίσχυση από τη δράση ανέρχονται στα 9.577. Προκύπτει συνεπώς, ότι με τα κονδύλια που έχουν δεσμευθεί για το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτηθεί το 64,5% των αιτηθέντων. Ποσοστό, ιδιαίτερα υψηλό, αν ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες αναλογίες σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος και με τον προϋπολογισμό στα 110 εκατ. ευρώ, προκρίθηκαν για χρηματοδότηση 2.072 επιχειρήσεις. Με την αύξηση του προϋπολογισμού στα 230 εκατ. ευρώ (110 συν 120 εκατ. ευρώ) προστέθηκαν άλλες 2.340 επιχειρήσεις, ενώ με τη τελευταία αύξηση (συν 80 εκατ.) προτίθενται άλλες 1.769 επιχειρήσεις.

Αρχίζουν και οι πληρωμές

Πέραν από την αύξηση του προϋπολογισμού, άνοιξε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) η εφαρμογή για τη δήλωση των δαπανών των δικαιούχων, ώστε να αρχίσει η καταβολή της επιδότησης. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis/ με την εισαγωγή των κωδικών που έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζουμε ότι μέσω του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγκεκριμένα στους εξής:

- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

- Υλικά / Κατασκευές

- Εφοδιαστική Αλυσίδα

- Ενέργεια

- Περιβάλλον

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

- Υγεία

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15.000 ευρώ, αλλά και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000 στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση - επιδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανώνκαι προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν κριθεί επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

Άϋλες Δαπάνες

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000 ευρώ ως ακολούθως: 12.000 ευρώ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:51, 07/12/2017
Climatherm Energy 2018
Domotec & Building Green 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ