ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Νέος CEO και αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Νέος CEO και αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο

Νέος διευθύνων σύμβουλος ορίζεται στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, την εισηγμένη στο χρηματιστήριο και κατέχουσα του 51% της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ενώ την ίδια στιγμή διοικητικά στελέχη των δύο επιχειρήσεων τοποθετούνται σε θέσεις με εκτελεστικές αρμοδιότητες και στη μία και την άλλη εταιρία.

Αυτές οι αλλαγές καθώς και άλλες στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης θα προταθούν στη γενική συνέλευση της 12ης Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από ανακοίνωση της εισηγμένης, αναβαθμίζεται σε διευθύνων σύμβουλος ο Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος, ο οποίος σήμερα είναι υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων.

Ο τωρινός CEO Ιάσων Ρουσόπουλος παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο (εκτελεστικό μέλος) και ταυτόχρονα τοποθετείται και σε αντίστοιχη θέση της ΑΔΜΗΕ. Και στις δύο εταιρίες θα είναι επίσης και ο αντιπρόεδρος της τελευταίας Ιωάννης Μάργαρης καταλαμβάνοντας θέση εκτελεστικού μέλους στην εισηγμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών οι κ. Ρουσόπουλος και Μάργαρης έχουν εκφράσει την βούληση να παραιτηθούν από την αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Επιπλέον, τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο. Δημήτριος Τσέκερης, η Βάια Καραθόδωρου και ο Λάμπρος Σωμάκος, εξέφρασαν την βούληση να παραιτηθούν από τις θέσεις. Νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος, ο οποίος θα είναι και ο νέος διευθύνων σύμβουλος και ο Ευάγγελος Δαρούσος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ο τελευταίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Σύμφωνα με πηγές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, οι αλλαγές αυτές και ιδίως η τοποθέτηση των κ. Ρουσόπουλου και Μάργαρη και στις δύο εταιρίες για την καλύτερη επικοινωνία με τους θεσμικούς επενδυτές, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της μητρικής εισηγμένης και της θυγατρικής.

Χρήστος Κολώνας
x.kolonas@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 11:20, 07/12/2017

Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL