Σέρρες: Εναρκτήρια συνάντηση του «GREEN CREW»

Σέρρες: Εναρκτήρια συνάντηση του «GREEN CREW»

Με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα προώθησης της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων με μέτρα και υποδομές για τη διαλογή και την κομποστοποίηση «πράσινων» απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GREEN CREW που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

Στην συνάντηση συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες από τους Δήμους Σερρών, Blagoevgrad και Νέστου ,όπως επίσης και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Χημείας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σερρών, Π.Αγελλίδη, η ίδρυση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιοποίησης των μη επικίνδυνων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ως πρώτης ύλης- στο πλαίσιο της λεγόμενης κυκλικής οικονομίας- είναι μία δραστηριότητα που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια αυξανόμενη τάση και η δημοτική αρχή Σερρών επιθυμεί να σταθεί αρωγός στους δημότες της ώστε ν' αποκτήσουν σχετική τεχνογνωσία και να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία αυτή. Παράλληλα, μέσω της κυκλικής οικονομίας, αυτά που θεωρούνταν απόβλητα, επανεντάσσονται στην τοπική παραγωγική δραστηριότητα ως νέα προϊόντα, προστατεύοντας το περιβάλλον και μειώνοντας το κόστος διαχείρισής τους.

ert.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:06, 07/12/2017

Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL