Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για τους Οδηγούς Κρατικών Ενισχύσεων σε ενεργειακή απόδοση, θέρμανση-ψύξη με ΑΠΕ κλπ

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για τους Οδηγούς Κρατικών Ενισχύσεων σε ενεργειακή απόδοση, θέρμανση-ψύξη με ΑΠΕ κλπ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του έργου «Εκπόνηση τριών (3) Οδηγών Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης ΜΜΕ, θέρμανσης – ψύξης με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και αποδοτικής τηλεθέρμανσης» (δείτε περισσότερες πληροφοριες για το έργο εδώ)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών απαρτίζεται από τους:

  • Νίκου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή την Παναγιωτοπούλου Γεωργία, Στέλεχος της Μονάδας Α της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
  • Μωραΐτου Ειρήνη, Στέλεχος της Μονάδας Α της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Κουκούλη Ιωάννη, Στέλεχος της Μονάδας Α της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
  • Μπαταγιάννη Γεώργιο, Στέλεχος της Μονάδας Α της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Τηλέγραφο Αχιλλέα, Στέλεχος Μονάδας Β της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.

Έργο της Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν της υπό ανωτέρω στοιχείο 14 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, και η υποβολή εισήγησης αρμοδίως ως προς την επιλογή του Αναδόχου του Έργου.

Θέλω να καταθέσω αίτηση, μόλις ξεκινήσει το νέο "εξοικονομώ"!

B2Green
By B2Green.gr 20:19, 14/12/2017
Sto Therm
Calda Energy - Aermec
Climatherm Energy 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ