Τέσσερις φορο-ευκαιρίες για επιχειρήσεις- επαγγελματίες

B2Green avatar
09:20, 10/01/2018
Business > Green Business > Νέα

Τέσσερις φορο-ευκαιρίες για επιχειρήσεις- επαγγελματίες

Civiltech

Τέσσερις φορολογικές ευκαιρίες προσφέρει σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες το πολυνομοσχέδιο προκειμένου να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες με μειωμένο κόστος. Πρόκειται για τις δυνατότητες κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στο παρελθόν, επανενεργοποίησης των ΑΦΜ που έχουν απενεργοποιηθεί λόγω φοροδιαφυγής, υποβολής τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων ακόμη και αφού έχει ξεκινήσει ο φορολογικός και αποδοχής αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου με μείωση των προστίμων. Πιο συγκεκριμένα το πολυνομοσχέδιο στο κεφάλαιο για τις διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

-τη μείωση της φορολογίας για την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν οι επιχειρήσεις. Ενώ σήμερα η κεφαλαιοποίηση αυτή φορολογείται με τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή 29% δίνεται η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης με συντελεστή ακόμη και 5%. Ειδικότερα, αν η κεφαλαιοποίηση εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών γίνει εντός του 2018 φορολογείται με συντελεστή 5%, αυξάνεται στο 10% εφόσον γίνει το 2019 και στο 20% εφόσον πραγματοποιηθεί το 2020. Για τις μη εισηγμένες ο συντελεστής έως και το τέλος του 2019 ορίζεται στο 10% και αυξάνεται στο 20% για το 2020.

-την παροχή της δυνατότητας στους φορολογούμενους να υποβάλλουν τροποποιητικές και διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις ακόμη και αφού έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και μέχρι να τους κοινοποιηθεί το προσωρινό σημείωμα των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Εφόσον, υποβάλλουν τη δήλωση μετά την κοινοποίηση σε αυτούς εντολής φορολογικού ελέγχου ή πρόσκλησης για την προσκόμιση στοιχείων τότε τους επιβάλλεται πρόστιμο έως και 50% επί του επιπλέον κύριου φόρου που προκύπτει με την τροποποιητική δήλωση. Εφόσον εξοφλήσουν τον κύριο φόρο και το πρόστιμο εντός 30 ημερών τους χορηγείται έκπτωση 40% από το πρόστιμο.

-τη δυνατότητα αποδοχής των αποτελεσμάτων προσωρινού σημειώματος ελέγχου με την υπολογισμό των προστίμων με τον νέο πιο ευνοϊκό τρόπο. Οι φορολογούμενοι μπορούν να καρπωθούν μείωση των πρόσθετων φόρων και προστίμων κατά 40%. Οι ευνοϊκές για τους φορολογούμενους διατάξεις εφαρμόζονται και για εκκρεμείς υποθέσεις στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή τα διοικητικά δικαστήρια

-δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους στους οποίους στο παρελθόν τους είχε απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου να τον ενεργοποιήσουν εκ νέου με την καταβολή εγγύησης ύψους τουλάχιστον 15.000 ευρω. Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το ύψος της φοροδιαφυγής που είχαν διαπράξει στο παρελθόν. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ζητείται η απόδοση ΑΦΜ για τη σύσταση επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν και φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει πρέπει επίσης να καταβάλλουν εγγύηση τουλάχιστον 15.000 ευρω.

Του Σπύρου Δημητρέλη

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:20, 10/01/2018
EcoMechanica
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
ASHRAE - Energy In Buildings 2018

PV Market & Tender Mission Greece

Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL