Αλλαγές στις χρεώσεις ΥΚΩ • η ανάλυση του allazorevma.gr

Αλλαγές στις χρεώσεις ΥΚΩ • η ανάλυση του allazorevma.gr

Τα ΥΚΩ χρηματοδοτούν την εξομάλυνση του υψηλού κόστους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών καθώς και τις μειωμένες χρεώσεις ειδικών τιμολογίων όπως του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Οι χρεώσεις ΥΚΩ αποτελούν μέρος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που είναι κοινές για όλους τους Παροχους ηλεκτρικού ρεύματος. Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 άλλαξαν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Σύμφωνα με την ανάλυση μας, όλοι οι καταναλωτές με ημερήσιο οικιακό τιμολόγιο θα ωφεληθούν αλλά ιδιαίτερα ωφελημένες θα είναι οι καταναλώσεις κοντά στις 1750Kwh και από τις 2001Kwh και πάνω. Αντίθετα στο νυχτερινό υπάρχει μείωση στις καταναλώσεις μέχρι 1.600ΚWh αλλά σημαντική αύξηση στις μεγαλύτερες.

Έτσι, αντίθετα με τις ημερήσιες, οι καταναλωτές με πολύ μεγάλες νυχτερινές καταναλώσεις (π.χ, θερμοσυσσωρευτές) θα επιβαρυνθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Οι καταναλωτές αυτοί μπορούν να "διορθώσουν το πρόβλημα αλλάζοντας Παροχο και επιλέγοντας έναν που προσφέρει χαμηλή ημερήσια Kwh,πολύ κοντά στην τιμή της νυχτερινής, και μεταφέροντας σημαντικό μέρος τις κατανάλωσης τους από τις ώρες του νυχτερινού τιμολογίου σε αυτές του ημερήσιου.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα οφέλη ανα κατανάλωση τετράμηνου στον παρακάτω πίνακα

allazorevma.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:23, 11/01/2018
Θαλάσσιες Ενεργειακές Εφαρμογές
Climatherm Energy 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ