Έτσι θα υπολογιστούν οι νέες αντικειμενικές αξίες

Έτσι θα υπολογιστούν οι νέες αντικειμενικές αξίες

Κρίσιμες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν οι νέες αντικειμενικές αξίες περιλαμβάνει η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που υπεγράφη χθες.

Στοιχεία από αγοραπωλησίες, αγγελίες προσφερόμενων ακινήτων, μεσιτικά γραφεία και μισθώματα είναι μερικά από τα δεδομένα που θα λάβουν υπόψη τους και πρέπει να επικαλεστούν οι πιστοποιημένοι εκτιμητές προκειμένου να στοιχειοθετήσουν το ύψος των νέων τιμών ζώνης που θα εισηγηθούν στο υπουργείο Οικονομικών.

Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών από την πρόσληψη των εκτιμητών, δηλαδή περίπου έως τα μέσα Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εισηγήσεις τους για τις νέες τιμές ζώνης. Στις κρίσιμες λεπτομέρειες για τις νέες τιμές ζώνης περιλαμβάνονται τα εξής:

-για κάθε περιοχή θα προσληφθούν τέσσερις εκτιμητές
-από τις εισηγήσεις των τεσσάρων πιστοποιημένων εκτιμητών πρόκειται να εξαχθούν δεδομένα όπως είναι ο μέσος όρος των εισηγήσεων κάθε ζώνης, η ανώτερη και η χαμηλότερη τιμή, το εύρος της διαφοράς μεταξύ της ανώτερης και της χαμηλότερης προτεινόμενης τιμής

-οι εκτιμητές θα πρέπει να δηλώσουν στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από το υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία που έλαβαν υπόψη τους προκειμένου να προτείνουν μια τιμή ζώνης όπως, για παράδειγμα, αγοαραπωλησίες, τιμές προσφερόμενων προς πώληση ακινήτων, ύψος μισθωμάτων καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεώρησαν σημαντικό

-κάθε εκτιμητής μπορεί να επιλεγεί για την υποβολή εισηγήσεων τιμών σε έως 100 ζώνες

-τα δεδομένα που θα εξαχθούν από τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών πρόκειται να συγκριθούν με τα δεδομένα τιμών ακινήτων που διαθέτουν οι τράπεζες. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από εκτιμήσεις που κάνουν οι τράπεζες προκειμένου να προχωρήσουν την υποθήκευση ακινήτων για την παροχή δανείων

-η τιμή ζώνης που θα προτείνουν οι εκτιμητές είναι η εμπορική τιμή ανά τετραγωνικό επιφάνειας νεόδμητης κατοικίας, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος πρώτου ορόφου, με μια πρόσοψη σε δρόμο και ενσωματωμένη την αξία οικοπέδου.

Η προθεσμία για την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων είναι, βάση μνημονίου, η 31η Μαρτίου 2018

Του Σπύρου Δημητρέλη

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:22, 12/01/2018
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
ASHRAE - Energy In Buildings 2018

PV Market & Tender Mission Greece

Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL