Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Τι προβλέπει o «οδικός χάρτης» της Κομισιόν για την αγορά φυσικού αερίου

Τι προβλέπει o «οδικός χάρτης» της Κομισιόν για την αγορά φυσικού αερίου

Civiltech

Τον σχεδιασμό για την μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου, περιλαμβάνει η έκθεση συμμόρφωσης της Κομισιόν, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, καθώς από τον Ιανουάριο 2018 όλοι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον προμηθευτή τους.

Στην έκθεση συμμόρφωσης αναφέρεται ότι ήδη έχει υποβληθεί στους θεσμούς ένα προσχέδιο οδικού χάρτη, που προβλέπει την υιοθέτηση ενός μεσοπρόθεσμου (2017-2020) οδικού χάρτη, που θα ενσωματώνει λεπτομερές σχέδιο δράσης, ώστε να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε πλήρη συμμόρφωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου με τις προβλέψεις για τους Κώδικες Δικτύου της ΕΕ, με τον Κώδικα Δικτύου διαλειτουργικότητας, με τον μηχανισμό καταμερισμού δυναμικότητας και εξισορρόπησης και τον τρόπο με τον οποίο οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα αναπτυχθούν ή θα αποκτηθούν.

Αυτός ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση των εμποδίων που απομένουν ώστε να καταστεί ο ανταγωνισμός αποτελεσματικός στην χονδρεμπορική αλλά και στην λιανική αγορά, με την διαχείριση και την προώθηση διασυνδέσεων, της διαφοροποίησης των πηγών και των οδεύσεων της προμήθειας του αερίου, της επέκτασης του δικτύου διανομής και μεταφοράς και την δημιουργία πλατφόρμας εξισορρόπησης και χρηματιστηρίου φυσικού αερίου.

Επιπλέον, σημειώνεται, ο καλύτερος ανταγωνισμός διασφαλίζεται από τον διαχωρισμό της διανομής από την προμήθεια, το βελτιωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και την αύξηση των ποσοτήτων που δημοπρατούνται υποχρεωτικά από την ΔΕΠΑ στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος (gas release). Σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο, οι τριμηνιαίες δημοπρασίες με βάση το αναθεωρημένο σχετικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν με βάση το συμφωνηθέν σχέδιο. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί το 2018 θα αφορά στο 17% της ετήσιας προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ. Η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ΡΑΕ θα παράσχουν, μετά από κάθε δημοπρασία, έκθεση αποτελεσμάτων.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι σημαντικά θέματα οριζόντιας και κάθετης σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των εταιρειών προμήθειας, στις οποίες πλειοψηφικό πακέτο κατέχει η ΔΕΠΑ (ΕΠΑ Αττικής και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, πλέον Zeniθ) αλλά την διοίκηση έχουν διεθνείς επενδυτές, πρέπει να επιλυθούν στο άμεσο μέλλον (Μάρτιος 2018) με βάση έναν συμφωνημένο οδικό χάρτη.

Κατά την έκθεση "αυτό συνδέεται με την συμφωνία για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευτούν τα συμφέροντα των Ελλήνων καταναλωτών, αποφεύγοντας την ιδιωτικοποίηση μιας εταιρείας με έναν τρόπο που δημιουργεί ένα ιδιωτικό μονοπώλιο ή ολιγοπωλιακή δομή".

ΔΕΣΦΑ

Παράλληλα, ο νέος διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του 66% του ΔΕΣΦΑ, του διαχειριστή του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου, χαρακτηρίζεται ως "στοιχείο-κλειδί" για το πακέτο της μεταρρύθμισης στον τομέα του αερίου.

Σημειώνεται ότι εκτός από την ενθάρρυνση επενδύσεων, τον ανταγωνισμό και την κατάλληλη διοίκηση του δικτύου, ο διαχωρισμός θα εμποδίσει παράλληλα τα προβλήματα που προκάλεσαν την αποτυχία κατά την προηγούμενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του Διαχειριστή, στην οποία η συναλλαγή με μια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ήγειρε σημαντικές ανησυχίες.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν έως τις 16 Φεβρουαρίου και ο προτιμητέος επενδυτής θα αναδειχθεί λίγο αργότερα, με προοπτική η διαδικασία να κλείσει έως τον Ιούνιο 2018.

Αναφέρεται,πάντως, ότι η προθεσμία αυτή είναι "προκλητική" όμως είναι πολύ σημαντικό να γίνει σεβαστή μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια αβεβαιότητας, που αντιμετωπίζει η εταιρεία ενώ συγχρόνως πρέπει να ανταποκριθεί σε πιεστικές ανάγκες μεταξύ των οποίων και εκείνων που συνδέονται με την ασφάλεια της προμήθειας.

bigbusiness.gr

Θέλω νπροσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

B2Green
By B2Green.gr 10:03, 24/01/2018