Διάκριση για το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων της ΔΕΗ & το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διάκριση για το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων της ΔΕΗ & το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε, μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πέτυχε νέα μεγάλη διάκριση στο πεδίο της πληροφορικής στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής επιτροπής (ΕΕ) με το έργο SPEAR (Secure and Private smart grid).

Στο ερευνητικό έργο SPEAR συμμετέχουν 17 εταίροι από 10 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, και Βουλγαρία) με σκοπό να ερευνήσουν νέα πρωτοπόρα συστήματα ανίχνευσης και θωράκισης απειλών ασφαλείας κυβερνοεπιθέσεων (cybersecurity, cyberattacks) σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα υλοποιηθούν καινοτόμα σχήματα παροχής ιδιωτικότητας σε έξυπνα συστήματα μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας.

H έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης SPEAR, είναι συνολικού ύψους 3.000.000€ και διάρκειας 3 ετών.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 13:20, 30/01/2018

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL