Σταθμός παραγωγής ρεύματος με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες στη Μήλο

Σταθμός παραγωγής ρεύματος με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες στη Μήλο

Το μοντέλο ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας παρουσίασε πριν δύο ημέρες η Δημοτική Αρχή Μήλου, βασισμένο στις αρχές του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας.

Η παρουσίαση αφορούσε τη μελέτη της εταιρείας Capital Energy Associates Ltd, η οποία έχει αναλάβει έργα μεγάλης κλίμακας αναφορικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παγκοσμίως, διαθέτει πολυεθνική και επενδυτική παρουσία σε πάνω από δέκα χώρες, και εξειδικεύεται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Το υβριδικό σύστημα παραγωγής και το ενδεχόμενο ρίσκο

Σαν υβριδικό σύστημα παραγωγής ορίζεται το σύστημα το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνολογιών ΑΠΕ και τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας με στόχο τη σχεδιαστική και οικονομική βελτιστοποίηση του. Ένα υβριδικό σύστημα παραγωγής μπορεί να αποτελείται από φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, ελεγκτές ηλιακού και αιολικού φορτίου, μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, ηλεκτρονικά ισχύος, έξυπνο ελεγκτή ευστάθειας συστήματος, υπάρχουσα συμβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και φορτίο προς τροφοδότηση. Πλέον αυτού μέσω ειδικής μελέτης θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του σχεδίου μετάβασης από τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής σε αυτή του υβριδικού συστήματος, ενώ η οικονομοτεχνική σχεδίασή του θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα οφέλη χρήσης του αντισταθμίζουν πλήρως το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού.

Επισημαίνεται δε ότι η σχεδίαση θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν και να αντισταθμίσει το ρίσκο των καιρικών φαινομένων καθώς το μειονέκτημα των ΑΠΕ είναι το μη σταθερό αιολικό και ηλιακό δυναμικό. Μία τέτοια επιλογή φέρει πάντα το ρίσκο της χρονικής διάρκειας ενός καιρικού φαινομένου που θέτει εκτός λειτουργίας της μονάδες ΑΠΕ καθώς και της μη κάλυψης της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια εάν η παραγωγή δεν είναι η αναμενόμενη. Αυτό εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους του υβριδικού συστήματος δηλαδή τον αριθμό ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών καθώς και τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα ενός συστήματος αποθήκευσης.

Δυνατότητες Εφαρμογής υβριδικού συστήματος στη Μήλο

Όπως επισημαίνεται στην παρουσίαση, νησιά όπως η Μήλος τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να μπορούν να καλύπτουν αυτόνομα τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό συνήθως καλύπτεται με χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας όπως το καύσιμο diesel το οποίο απαιτεί υψηλό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος λόγω της ανάγκης αγοράς και μεταφοράς του πετρελαίου με κίνδυνο ατυχημάτων αλλά και συχνές διακοπές ρεύματος το οποίο είναι πλήγμα για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό του νησιού.

Παράλληλα η χρήση πετρελαίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Παίρνοντας ως δεδομένο ότι απαιτούνται 2,5 λίτρα νερού για παραγωγή ενός λίτρου πετρελαίου diesel, ενώ τα νησιά όπως η Μήλος διαθέτουν άπλετους ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους, με τη σύγχρονη τεχνολογία μπορεί πλέον η χρήση ΑΠΕ να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν, σήμερα δίνεται η δυνατότητα πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, αυτή να αποθηκεύεται, ενώ το ανεξάντλητο αιολικό και ηλιακό δυναμικό σε συνδυασμό με την τεχνολογία επιτρέπουν την πλέον οικονομική και αποδοτική εκμετάλλευση των ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες συμβατικές πηγές, με τις δεύτερες σαν εφεδρεία σε περιόδους και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας βρίσκουν παγκόσμια εφαρμογή με παραδείγματα αυτά των Κανάριων Νησιών και των Νησιών Γκαλαπάγκος, τα οποία πλέον έχουν αποκεντρωμένη παραγωγή πλήρως απεξαρτημένη από τις συμβατικές μορφές με σημαντικά οικονομικά ωφέλη.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας απαιτούνται δεδομένα για τη φωτεινή ακτινοβολία και την ταχύτητα του ανέμου αντιπροσωπευτικά για τη Μήλο τα οποία συλλέγονται ανά μία ώρα για διάστημα ενός έτους, δεδομένα για τη ζήτηση ενέργειας, τις αιχμές, τις απότομες μεταβολές και την εποχικότητα τα οποία επίσης συλλέγονται με τον ίδιο τρόπο, χωροθέτηση μονάδων παραγωγής και μονάδας ελέγχου, καθορισμός του αποδεκτού μεγέθους του υβριδικού σταθμού και του προϋπολογισμού για την κατασκευή και τη λειτουργία του. Με βάση αυτά θα γίνει η βέλτιστη σχεδίαση του υβριδικού σταθμού με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κρίνει το ενεργειακό μέλλον του νησιού

Μιλώντας στην Κοινή Γνώμη ο Δήμαρχος Μήλου, Γεράσιμος Δαμουλάκης, χαρακτήρισε την παρουσίαση μία σημαντική στιγμή για το νησί, το οποίο καλείται να πάρει μία καίρια απόφαση μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου για το μέλλον του. Όπως επεσήμανε, η Μήλος προχωράει πάντα με οδηγό το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και το Σύμφωνο των Δημάρχων που είχε υπογραφεί το 2011, οπότε μέχρι το 2020 καλείται να έχει μειώσει κατά 20% την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αλλά και να έχει προχωρήσει στην ένταξη ΑΠΕ κατά 20% στην παραγωγή ενέργειας του νησιού. Παράλληλα υπάρχει και το αντίστοιχο πλαίσιο στόχων για την κλιματική αλλαγή με χρονικό ορίζοντα το 2030.

"Παρουσίασα τους στόχους μας σε περιβαλλοντικά συνέδρια στην Αθήνα προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, επισημαίνοντας πάντα ότι δεν επιθυμούμε τη γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας στο νησί μας. Ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία Capital Energy Associates που πραγματοποίησε και την παρουσίαση από όπου προέκυψε ότι μπορούμε με φωτοβολταϊκά και με αποδεκτό δικό μας όρο μέχρι τρεις ανεμογεννήτριες, να εγκαταστήσουμε υβριδικό σταθμό με ισχύ που θα μας κάνει σε πρώτη φάση κατά 70% ανεξάρτητο νησί στην παραγωγή ενέργειας", επεξήγησε ο κ. Δαμουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη συνάντηση είχε γίνει το 2012 παρουσία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, αλλά η διαδικασία τότε δεν είχε προχωρήσει για τεχνικούς λόγους. Τόνισε μάλιστα ότι η εταιρεία προτίθεται να χρηματοδοτήσει το έργο 100%, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Μήλου, ενώ το παραγόμενο ρεύμα θα έχει επιπλέον όφελος στους δημότες οι οποίοι θα δουν ελάφρυνση στις εισφορές τους. "Αυτή η επιλογή μας δίνει τη δυνατότητα για νέες χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, ως ένα νησί πλέον που χρησιμοποιεί καθαρή ενέργεια και χωρίς να λαμβάνουμε πλέον υπ' όψιν μας την Ελλάδα η οποία έχει διαφορετικό σχεδιασμό για το ποια έργα θεωρούνται σημαντικά και αναπτυξιακά για έναν τόπο", σχολίασε ο Δήμαρχος Μήλου.

Σκοπός της παρουσίασης ήταν τόσο η ενημέρωση των δημοτών όσο και των δημοτικών συμβούλων ώστε να μπορέσει η Επιτροπή Ενέργειας του Δήμου να φέρει μία πρόταση προς ψήφιση με ξεκάθαρους στόχους και ανταποδοτικά οφέλη. "Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ιστορική εάν τελικά προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση", σχολίασε, εκφράζοντας τη δυσπιστία του για την ολοκλήρωση του σχεδίου των ενεργειακών κοινοτήτων αλλά επισημαίνοντας για ακόμα μία φορά την πρόθεση την ιδιωτικής εταιρείας για μία ουσιαστική επένδυση και συνεργασία με το ΔΕΔΗΕ.

koinignomi.gr

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

B2Green
By B2Green.gr 19:42, 11/02/2018
Thermal Drones
Kostal Solar
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL