Ορίστηκαν οι αξιολογητές για το πρόγραμμα επιδότησης πτυχιούχων του ΕΣΠΑ

B2Green avatar
19:18, 12/02/2018
Business > Green Business > Νέα

Ορίστηκαν οι αξιολογητές για το πρόγραμμα επιδότησης πτυχιούχων του ΕΣΠΑ

Civiltech

Ορίστηκαν οι αξιολογητές για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β κύκλος».

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, που περιλαμβάνει 3.131 ονόματα και έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ (http://www.antagonistikotita.gr), οι αξιολογητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη τήρησης της υπεύθυνης δήλωσης περί τήρησης της αρχής της μη σύγκρουσης συμφερόντων και της αρχής της ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας και υποχρεούνται να αρνηθούν, αν δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι και να απέχουν από την αξιολόγηση.

Ο αξιολογητής θα έχει ελάχιστο χρόνο αξιολόγησης 30 λεπτά και μέγιστο χρόνο 6 ώρες και θα μπορεί να αξιολογεί έως 10 αιτήσεις χρηματοδότησης ανά ημέρα. Ο αξιολογητής δεν θα μπορεί να χρεώνεται δεύτερη αξιολόγηση εάν δεν έχει ολοκληρώσει και υποβάλει την προηγούμενη.

Η αμοιβή των αξιολογητών θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:18, 12/02/2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL