Εθνικά πρακτορεία ειδήσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Εθνικά πρακτορεία ειδήσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μέσων ενημέρωσης που θα ασχολείται με την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος στους φυσικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές και να προωθηθεί η υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς, κυρίως σε αυτούς της καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της κοινής διακήρυξης που υπέγραψαν εθνικά πρακτορεία ειδήσεων από όλον τον κόσμο, τα οποία συμμετέχουν στη Σύνοδο για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Την κοινή διακήρυξη υπέγραψε και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διά του προέδρου του Μιχάλη Ψύλου.

Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και το χρέος τους προς την κοινωνία, τους θεσμούς της, τα μέλη της αλλά και το δημοσιογραφικό λειτούργημα, τα εθνικά πρακτορεία υπέγραψαν τη διακήρυξη βασιζόμενα σε μια σειρά από αρχές. Με τη διακήρυξη αυτή, τα εθνικά πρακτορεία ειδήσεων αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η Σύνοδος για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση και τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή στη διαμόρφωση του μέλλοντος ολόκληρου του πλανήτη.

Όπως εκτιμούν τα εθνικά πρακτορεία ειδήσεων, τα πορίσματα και οι συστάσεις του Παγκόσμιου Διαλόγου για την Ευτυχία, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου, αξίζουν τη συνεχή προσοχή των μέσων ενημέρωσης, με έμφαση στο ρόλο τους στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ της επιτάχυνσης της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευτυχίας και ευημερίας.

Επιπλέον, οι υπογράφοντες τη διακήρυξη συμφώνησαν να βελτιωθεί το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί και να δοθεί έμφαση στα επιτεύγματα από τη χρήση της ΑΙ στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Παράλληλα, συμφώνησαν να εξερευνήσουν το μέλλον της χρήσης της ΑΙ στην πληροφορία, την υγεία και την εκπαίδευση και να επεξεργαστούν τρόπους για τη μετάδοση, τη διάδοση και την καταγραφή δημιουργικών πρωτοβουλιών σε αυτούς τους τομείς προκειμένου να είναι επωφελείς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σκοπός της διακήρυξης είναι, επίσης, να έρθουν στο προσκήνιο οι παγκόσμιες προσπάθειες που σχετίζονται με την εξερεύνηση του διαστήματος σε όλο τον κόσμο και την ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαστήματος στη Γη.

Ένας ακόμα στόχος των εθνικών πρακτορείων είναι η στήριξη θεμάτων που αφορούν τους νέους καθώς την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην λήψη αποφάσεων και τη χάραξη του μελλοντικού σχεδιασμού.

liberal.gr

 

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:35, 13/02/2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL