Γ. Στασινός: Πρόχειρη και ερασιτεχνική η αναπροσαρμογή των αξιών

Γ. Στασινός: Πρόχειρη και ερασιτεχνική η αναπροσαρμογή των αξιών

Civiltech

Μέσα στις υποχρεώσεις της Χώρας, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές είναι και η σύγκλιση αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές ή εμπορικές. Ποιοι είναι οι λόγοι;

  • Βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι η φορολόγηση των ακινήτων δεν είναι αντίστοιχη με τις πραγματικές τους αξίες. Έτσι παρουσιάζονται κάποιες περιοχές που οι αντικειμενικές είναι χαμηλότερες από τις πραγματικές και περισσότερες περιοχές που οι αντικειμενικές είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι πολίτες επιβαρύνονται με φόρους μεγαλύτερους από ότι τους αντιστοιχούν σε σχέση με τις αξίες των ιδιοκτησιών τους και κάποιοι που γλιτώνουν φόρους σε σχέση με τις αξίες των ιδιοκτησιών τους.
  • Ένας άλλος λόγος είναι ότι αγορά ακινήτων είναι στρεβλή, αφού οι φόροι που επιβαρύνουν το κάθε ακίνητο στην πραγματικότητα δεν έχει σχέση με την πραγματική του αξία. Έτσι ένα βασικό κριτήριο για την αγορά ακινήτων γίνεται η επιλογή ακινήτων από περιοχή που έχει πολύ χαμηλότερη αντικειμενική από την πραγματική σε σχέση με περιοχές που έχουν μεγαλύτερη αντικειμενική από την πραγματική. Αυτό το φαινόμενο έχει ενταθεί πολύ αυτήν την εποχή, επειδή οι φόροι στα ακίνητα έχουν διογκωθεί.
  • Τέλος η στρέβλωση της αγοράς λόγω αυτών των αδικιών που προανάφερα ενισχύουν την ελαχιστοποίηση των συναλλαγών, αφού δεν δημιουργείται εμπιστοσύνη στην αγορά όχι μόνο για Έλληνες αλλά και ξένους επενδυτές.

Η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε για αυτή την μεταρρύθμιση, αλλά δεν έλαβε σοβαρά υπόψην ότι για να προσεγγίσει τις πραγματικές αξίες θα πρέπει να υπάρχουν συναλλαγές. Χρειάζονται στοιχεία όπως δηλαδή, αξίες από πράξεις που έχουν γίνει και εκτιμήσεις από δάνεια που έχουν δοθεί. Όμως ούτε πράξεις γίνονται, ούτε δάνεια δίνονται, παρά μόνο ελάχιστα και όχι σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στις χιλιάδες ζώνες που είναι χωρισμένη η Χώρα για τις αντικειμενικές.

Βλέποντας το αδιέξοδο η Κυβέρνηση αποφάσισε να πετάξει την ευθύνη στους ορκωτούς εκτιμητές, οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, αλλά δυστυχώς δεν έχουν τα αναγκαία δεδομένα για να προσδιορίσουν αντικειμενικές κοντά στις πραγματικές και όσοι το επιχειρήσουν θα κάνουν μία συντηρητική προσέγγιση κινούμενοι με τη λογική λίγο πάνω ή κάτω σε σχέση με τις προηγούμενες. Και η Κυβέρνηση, σε ένα θέμα που επηρεάζει σχεδόν το σύνολο των πολιτών και την οικονομία της χώρας, λειτουργεί πρόχειρα και ερασιτεχνικά και τελικά θα κάνει πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση.

Έτσι όμως ούτε Αληθινή Ανάπτυξη θα υπάρξει ούτε Δίκαιη που λέει η Κυβέρνηση.

Γιώργος Στασινός - πρόεδρος ΤΕΕ

Εφημερίδα "Τα Νέα"

B2Green
By B2Green.gr 18:05, 13/02/2018
Calda Energy - Aermec
Knauf
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL