Συνεργασία kIEFER TEK – Ένωσης Αγρινίου για φωτοβολταϊκά και βιοαέριο

Συνεργασία kIEFER TEK – Ένωσης Αγρινίου για φωτοβολταϊκά και βιοαέριο

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ένωση Αγρινίου» με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης ενεργειακών συστημάτων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανακοίνωσε η kIEFER TEK.

Τόσο τα φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και οι μονάδες βιοαερίου αποτελούν δραστηριότητες που μπορούν να συνδυαστούν άριστα με αγροτικές εγκαταστάσεις, αποφέροντας σημαντικά οφέλη σε αυτές.

«Πρώτη δράση αυτής της συνεργασίας αποτέλεσε η κοινή παρουσία μας στην έκθεση Agrotica 2018, όπου οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες βιοαερίου και φωτοβολταϊκών, καθώς και για τις δυνατότητες επένδυσης και χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε αυτό τον τομέα.

Η kIEFER TEK αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες και καλά οργανωμένες ελληνικές εταιρείες στο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ενέργειας, έχοντας στο ενεργητικό της την ανάπτυξη και κατασκευή έργων συνολικής ισχύος 300 MW.

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση ενεργειακών συστημάτων, καθώς και συστημάτων που δρουν στον πρωτογενή τομέα όπως θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η Ένωση Αγρινίου είναι από τους πλέον υγιείς και ισχυρούς Συνεταιρισμούς της χώρας», αναφέρεται σε ανάρτηση της Ένωσης Αγρινίου.

Ο Συνεταιρισμός, με τις δομές που έχει δημιουργήσει, προωθεί δράσεις εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή.

Το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών ασχολείται με όλα τα προγράμματα στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία αίτησης και διεκπεραίωσης φακέλων ενίσχυσης.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένης στήριξης στους αγρότες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας, επισημαίνεται από την Ένωση.

Η kIEFER TEK αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη μελέτη, την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των έργων, ενώ η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση φακέλων ένταξης τους σε σχέδια βελτίωσης και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Τόσο η kIEFER TEK όσο και η Ένωση Αγρινίου διαθέτουν καταξιωμένη εμπειρία, έκαστη στον τομέα της, αποτελώντας την πλέον αξιόπιστη επιλογή. Το καταρτισμένο μας προσωπικό μπορεί να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους με αξιοπιστία και υπευθυνότητα στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αυξήσουν τα έσοδα των επιχειρήσεών τους.

Προτάσεις επένδυσης Νet metering

Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού οι αγρότες μπορούν να απαλλαχθούν από το μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού τους κόστους. Εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ενεργειακές τους καταναλώσεις, μπορούν να παράγουν οι ίδιοι όση ενέργεια καταναλώνουν, αποθηκεύοντας δωρεάν το πλεόνασμα της στο ηλεκτρικό δίκτυο για χρονικό διάστημα τριετίας.

Επίσης μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) οι αγρότες μπορούν να συνδυάσουν περισσότερες από μία παροχές ρεύματος, ενώ δεν χρειάζεται ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος να ταυτίζεται με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης.

Για τις επενδύσεις αυτές η επιδότηση μέσω των σχεδίων βελτίωσης μπορεί να φτάσει έως και το 70%, εξασφαλίζοντας χρόνο απόσβεσης 4-5 έτη.

Μονάδες βιοαερίου

Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ενώ παράλληλα από τη διαδικασία αυτή παράγεται και οργανικό λίπασμα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.

Η κατασκευή μονάδων βιοαερίου σε κτηνοτροφικές μονάδες αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, που παράλληλα αποφέρει σημαντικά κέρδη μέσω της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επενδύσεις αυτές ενισχύονται μέσω των σχεδίων βελτίωσης, ενώ πρόκειται να ενταχθούν και στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε εμάς για την περαιτέρω ενημέρωσή τους. (Στοιχεία επικοινωνίας: 210 6095775, info@kiefer.gr).

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

B2Green
By B2Green.gr 18:52, 13/02/2018
Thermal Drones
Kostal Solar
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL