Φωτοβολταϊκά σε ΤΟΕΒ χωρίς κόφτες ζητά η Αργολίδα

Φωτοβολταϊκά σε ΤΟΕΒ χωρίς κόφτες ζητά η Αργολίδα

Ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σταθμών χωρίς περιορισμό ζητούν με επιστολή τους προς κάθε αρμόδιο 15 ΤΟΕΒ από το νομό Αργολίδας.

Στην υπόλοιπη χώρα, σημειώνουν οι ΤΟΕΒ, τα φωτοβολταϊκά άρδευσης για κάλυψη ιδίων αναγκών, μπορούν να έχουν ισχύ μέχρι 500 kWp, στην Πελοπόννησο η ισχύς περιορίζεται στα 20 kWp.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των ΤΟΕΒ έχει ως εξής:

Ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φωτοβολταϊκά άρδευσης για κάλυψη ιδίων αναγκών, μπορούν να έχουν ισχύ μέχρι 500 kWp, στην Πελοπόννησο η ισχύς περιορίζεται στα 20 kWp.

Αυτό θέτει τους ΤΟΕΒ της Αργολίδας εκτός προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποστηριχθούν τα συλλογικά αρδευτικά έργα, τα οποία και μπορούν να προσφέρουν οικονομία σε ενέργεια και νερό.

Οι ΤΟΕΒ της Αργολίδας απευθύνουν αίτημα προς κάθε αρμόδιο, προκειμένου να επιτραπεί η χωρίς περιορισμό ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών και για τους ΤΟΕΒ της Αργολίδας, ώστε και οι αγρότες του Νομού μας, να μπορούν να εξασφαλίσουν μείωση του αρδευτικού κόστους και οικονομίες κλίμακας μέσω συλλογικών φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ναύπλιο, 12 Φεβρουαρίου 2018

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ -ΑΡΓΟΥΣ, ΑΣΙΝΗΣ - ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΛΑΛΟΥΚΑ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΡΟΕΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ, ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ, ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ - ΜΑΝΕΣΗ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ, ΠΥΡΓΕΛΑΣ, ΙΡΙΩΝ, ΗΡΑΣ - ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ, ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ

agronews.gr

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

B2Green
By B2Green.gr 18:57, 13/02/2018
Thermal Drones
Kostal Solar
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL