Να αυξηθεί η παραγωγή αφαλατωμένου νερού στην Κύπρο

Να αυξηθεί η παραγωγή αφαλατωμένου νερού στην Κύπρο

Η πλήρης απεξάρτηση της υδροδότησης των μεγάλων αστικών κέντρων και των παραλιακών περιοχών είναι ο στόχος που τέθηκε εδώ και χρόνια ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από τη βροχόπτωση και να καλύπτονται πλήρως οι υδρευτικές ανάγκες οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με την ολοκλήρωση των μονάδων αφαλάτωσης που καλύπτουν Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο. Αντίθετα, η Πάφος παρέμεινε ξεκρέμαστη στις καιρικές συνθήκες και σε περίπτωση που αδειάσουν τα φράγματα, οι πολίτες θα διψάσουν κυριολεκτικά. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες προκειμένου να αποκτήσει και η Πάφος μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης και να αποφευχθεί μελλοντικά ο όποιος κίνδυνος για περικοπές στην ύδρευση.

Και ενώ όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη, η επαρχία Λεμεσού αναπτύσσεται ραγδαία και οι ανάγκες σε πόσιμο νερό αυξάνονται σε τέτοιο βαθμό, που αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μην μπορούν να καλυφθούν.
Για το φετινό καλοκαίρι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Η πιθανότητα, όμως, μη ικανοποιητικής ύδρευσης για τα επόμενα χρόνια εφόσον συνεχιστεί η λειψυδρία είναι υπαρκτή.

Προς το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση έκρινε επιβεβλημένο να προχωρήσει με τη διαδικασία αναβάθμισης της μονάδας αφαλάτωσης Επισκοπής προκειμένου να παραχθούν ακόμα 20.000 κ.μ. ημερησίως, ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά περιορισμοί στην ύδρευση. Σήμερα η μονάδα παράγει 40.000 κ.μ. την ημέρα και στόχος είναι η παραγωγή να αυξηθεί στις 60.000 κ.μ. την ημέρα. Στη Λεμεσό οι μέσες ημερήσιες ανάγκες τους καλοκαιρινούς μήνες του 2016 ανήλθαν στις 66.300 κ.μ. την ημέρα και του 2017 στις 67.700 κ.μ. την ημέρα.

Και όλα αυτά ενώ η βροχόπτωση είναι μειωμένη σε ολόκληρη την Κύπρο και έχει επηρεάσει δυσμενώς τα υδατικά αποθέματα στους υπόγειους υδροφορείς και στα φράγματα τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης. Σημειώνεται ότι η αποθηκευμένη ποσότητα στο φράγμα του Κούρη χθες ήταν μόλις 16,6 εκατ. κ.μ. (14,5% πληρότητα), σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή που ήταν 22,6 εκατ. κ.μ. (πληρότητα 19,3%).

Από το 2012 μέχρι το τέλος του 2016, οι ανάγκες ύδρευσης της Λεμεσού έχουν αυξηθεί από 15,85 εκατ. κ.μ. σε 21,71 εκατ. κ.μ. τον χρόνο παρουσιάζοντας μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 37%, περίπου. Τα επόμενα χρόνια ο ρυθμός αύξησης θα είναι ακόμα μεγαλύτερος και με τα σημερινά δεδομένα μέχρι το 2025, η ζήτηση αναμένεται να φτάσει μέχρι τα 31 εκατ. κ.μ. τον χρόνο, δηλαδή, σε σύγκριση με το 2012 η ποσοστιαία αύξηση θα ανέλθει στο 49%.

Η αυξητική αυτή τάση στις ανάγκες πόσιμου νερού για τη Λεμεσό, αυξάνει και την εξάρτηση της από μονάδες αφαλάτωσης ιδίως στις περιπτώσεις που το φράγμα του Κούρη, λόγω ανομβρίας, δεν διαθέτει ικανοποιητικές αποθηκευμένες ποσότητες.
Επομένως, καθίσταται επιτακτική ανάγκη οι όποιες διαπραγματεύσεις γίνουν να ολοκληρωθούν το συντομότερο ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα κατά 20.000 κ.μ. την ημέρα ώστε να διασφαλιστεί η παροχή πόσιμου νερού ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπως η Λεμεσός.

Άγγελος Νικολάου

philenews.com

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:44, 14/02/2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL