Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου μετά από επισκευή «dieselgate» διαπιστώνουν ερευνητές σε VW Golf

Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου μετά από επισκευή «dieselgate» διαπιστώνουν ερευνητές σε VW Golf

Νέα έρευνα η οποία διενεργήθηκε κατά παραγγελία της Αυστραλιανής Ένωσης Αυτοκινήτου, υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση λογισμικού που προβλέπεται από την VW ως επισκευή στο πλαίσιο των ανακλήσεων για το dieselgate, οδήγησε, στην περίπτωση ενός VW Golf του 2010, αφενός σε αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου και αφετέρου στην αύξηση των τιμών εκπομπών οξειδίου του αζώτου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών της εταιρείας ελέγχων ABMARC οι οποίοι διεξήγαγαν δοκιμές πριν και μετά την επισκευή, VW Golf του 2010 εμφάνισε αύξηση κατανάλωσης καυσίμου από 7% έως και 14% σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμων μετά την επισκευή που προβλέπεται στα οχήματα που υπόκεινται στα διορθωτικά μέτρα.

Επίσης, παρόλο που οι τιμές εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα και μικροσωματιδίων είχαν μειωθεί, εκείνες των εκπομπών οξειδίου του αζώτου εξακολουθούσαν να εμφανίζονται αυξημένες και για την ακρίβεια τετραπλάσιες σε σχέση με τα ανώτατα νέα όρια σε πραγματικές συνθήκες.

Σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία της έρευνας η οποία διενεργήθηκε σε συνεργασία και με την FIA, σύμφωνα με τις συστάσεις, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν βάσει των αντίστοιχων πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσαρμοσμένων στις οδηγικές συνθήκες και στα όρια ταχύτητας της Αυστραλίας.

Επίσης ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε από τη διαδικασία ελέγχων είναι ότι εκτός από την αύξηση των τιμών NΟx και της κατανάλωσης καυσίμου του VW Golf προέκυψε και μια οριακή αύξηση της ισχύος και της ροπής του μετά την επισκευή.

Σε κάθε περίπτωση, ο εκπρόσωπος της VW, Paul Pottinger απέρριψε τους ισχυρισμούς της νέας έρευνας, δηλώνοντας ότι «η γερμανική κυβέρνηση, έχει ήδη εγκρίνει την προτεινόμενη από την VW, αναβάθμιση λογισμικού, ακριβώς υπό το σκεπτικό ότι δεν επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα σε επίπεδο εκπομπών ρύπων ή κατανάλωσης καυσίμου σε συνθήκες ελέγχων. Τα συμπεράσματα των πρότερων ελέγχων των γερμανικών αρμόδιων αρχών που ενέκριναν τη διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τα συμπεράσματα της έρευνας της Αυστραλιανής Ένωσης Αυτοκινήτου».

auto.in.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:02, 13/03/2018

ΚΑΠΕ Enerfund
Renpower Greece 2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL