Πρωτοβουλία ΥΠΕΝ για Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για τη Θεσσαλονίκη

Πρωτοβουλία ΥΠΕΝ για Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για τη Θεσσαλονίκη

Άμεσες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες για τη σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνονται σε επιστολή που απέστειλε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στον Πρόεδρο της ΕΥΑΘ, καθηγητή Ιωάννη Κρεστενίτη, με κοινοποίηση στους συναρμόδιους φορείς.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι με βάση το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο και τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), που η χώρα διαθέτει από το τέλος του 2017, απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) για την ασφαλή και σταθερή παροχή πόσιμου ύδατος σε κάθε πόλη, έτσι ώστε να προλαμβάνονται, αλλά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ανάλογα προβλήματα στο μέλλον.

Τα πρόσφατα γεγονότα στην ύδρευση της Θεσσαλονίκης, της ρύπανσης με τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στην τροφοδοσία του διυλιστηρίου και της μεγάλης βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και απέδειξαν ότι μέχρι την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής απαιτείται σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία των υπηρεσιών και συντονισμός με τους τοπικούς φορείς.

Τα μέτρα που έχουν εγκριθεί στο αναθεωρημένο σχεδιασμό (ΦΕΚ, Β 4675/29-12-2017) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων :

 • Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan)
 • Καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών
 • Ενίσχυση/αντικατάσταση εξωτερικών υδραγωγείων και προσαγωγών διωρύγων
 • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού
 • Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)
Στην επιστολή του αναπληρωτή υπουργού τονίζεται  η προτεραιότητα και η αναγκαιότητα του έργου επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Διυλιστηρίου). Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σημειώνεται η ανάγκη να εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Ασφαλείας για την υδροδότηση της πόλης με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων (Υπηρεσίες της Κεντρικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ Α και Β Βαθμού, Σώματα Ασφαλείας, Υγειονομικές Υπηρεσίες κλπ.), στους οποίους κοινοποιείται η επιστολή.
Προτεινόμενα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία ζητείται να αναληφθεί άμεσα από την ΕΥΑΘ,  είναι :
 • Η σύνταξη ενός πλήρους και ορθολογικά εφαρμόσιμου επιχειρησιακού και τεχνικού σχεδίου υδροδότησης για την κάλυψη των έκτακτων υδρευτικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του δικτύου
 • Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών και μέσων μεταφοράς νερού στα απομακρυσμένα υδραγωγεία και δεξαμενές
 • Η αξιοποίηση υποδομών, οχημάτων και προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας, πολιτικής προστασίας και των φορέων της Αυτοδιοίκησης
 • Η διατύπωση σχεδίου περιορισμού της κατανάλωσης ύδατος
 • Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών
 • Η σύνταξη σχεδίου εξυπηρέτησης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
 • Ενεργοποίηση κοινωνικού δικτύου ΟΤΑ, φορέων και οργανώσεων για την διανομή ποσίμου νερού
 • Εξασφάλιση υποδομών αποθήκευσης νερού και σύνταξη σχεδίου κάλυψης αναγκών των δομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης
 • Εγκατάσταση σημείων παροχής νερού σε δημόσιους χώρους με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού
·        Συνυπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους φορείς που θα συμμετέχουν στο σχέδιο ασφάλειας νερού και αξιοποίηση του εθελοντισμού

Τέλος, στην επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου τονίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για να συνταχθεί και να εφαρμοστεί ένα πρότυπο σχέδιο Ασφάλειας Νερού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η αναγκαιότητα να ξεκινήσει άμεσα ο απαραίτητος διάλογος με τους συναρμόδιους φορείς και την επιστημονική και τεχνική κοινότητα για τη διατύπωση αυτού του σχεδίου.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:50, 13/04/2018
PassiExpo North 20109
Biomass Day 2019
Via Expo
1st International Biogas Conference
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL