Πτωτικά αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων- Ανακάμπτει η κατανάλωση φυσικού αερίο

Πτωτικά αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων- Ανακάμπτει η κατανάλωση φυσικού αερίο

Πτωτική πορεία κατέγραψε την περίοδο 2010-2016 η ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 5%, ενώ η σωρευτική μείωση στο ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε στο 26%, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Σύμφωνα με την Ελευθερία Παραμερίτη, Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, η οποία επιμελήθηκε της συγκεκριμένης έκδοσης, το 2016 η «εσωτερική αγορά» (βενζίνη, πετρέλαιο, μαζούτ, άσφαλτος, υγραέριο, κηροζίνη) δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το 2015 (οριακή μείωση 0,8%).

Μειώθηκε η ζήτηση στη βενζίνη κατά 1,3% και στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 13,6%

Το 2016, η ζήτηση για βενζίνη μειώθηκε 1,3% σε σχέση με το 2015. Τη διετία 2015-2016, η αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε τη μείωση στην κατανάλωση βενζίνης. Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μετά τη σημαντική αύξηση που κατέγραψε το 2015, εμφάνισε μείωση 13,6% το 2016.

Σε άνοδο 4,6% το υγραέριο

Πτώση 5% εμφάνισε και η κατανάλωση μαζούτ την περίοδο 2016/15. Κερδισμένη εμφανίζεται η κατανάλωση υγραερίου σημειώνοντας άνοδο 4,6% το 2016 σε σχέση με το 2015. Όσον αφορά στον τομέα καυσίμων "Διεθνούς αγοράς", η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων παρουσίασε άνοδο 1,2%, με τα ναυτιλιακά καύσιμα (μαζούτ και πετρέλαιο) να μειώνονται συνολικά κατά 1,9% το 2016/15.

Όσον αφορά στην κατανομή της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων ανά προϊόν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της συνολικής κατανάλωσης το 2016 απέσπασαν το πετρέλαιο κίνησης (24,5%), οι βενζίνες (22,7%) και τα ναυτιλιακά καύσιμα (21,9%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 ήταν η πρώτη φορά που το πετρέλαιο κίνησης εκτόπισε από την πρώτη θέση τη βενζίνη, αποσπώντας το μεγαλύτερο μερίδιο επί των συνολικών καταναλώσεων εσωτερικής και διεθνούς αγοράς, φαινόμενο που ίσχυσε και το 2016.

Όσον αφορά στα βιοκαύσιμα το 2016 εγκρίθηκε η κατανομή 132.000 χιλιολίτρων στους δικαιούχους, ποσότητα μειωμένη κατά 5,7% σε σχέση με το 2015.

Ανακάμπτει η κατανάλωση φυσικού αερίου

Σύμφωνα με την μελέτη, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου μετά από μία τριετία συνεχούς πτώσης (2012-2014), εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης το 2015. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2016 με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (29,6%). Η εν λόγω αύξηση της κατανάλωσης οφείλεται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής μέσω φυσικού αερίου. Ωστόσο, τόσο η βιομηχανική κατανάλωση, όσο και η κατανάλωση των οικιακών και εμπορικών καταναλωτών παρουσίασε μείωση, κατά 6,2% και 2,4% αντίστοιχα, παρά την συνεχή επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και των νέων συνδέσεων.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων (διύλισης, χονδρικής εμπορίας, βιοκαυσίμων) του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών.

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των δύο εταιρειών διύλισης για την περίοδο 2015-2016, προέκυψε μείωση των συνολικών τους πωλήσεων κατά 11,4% το 2016/15, διαμορφούμενες σε 10,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η διαμόρφωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, οι νομισματικές ισοτιμίες κ.ά., είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα, με συνέπεια το μικτό κέρδος των εταιρειών να αυξηθεί εντυπωσιακά (47,7%) το 2016. Επιπροσθέτως, ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα λειτουργικά κέρδη. Τέλος, τα καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) υπερδιπλασιάστηκαν ανερχόμενα σε 859 εκατ. ευρώ το 2016.

Όσον αφορά στις εταιρείες χονδρικής εμπορίας (για την περίοδο 2015-2016), προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (σε αξία) των 12 αντιπροσωπευτικών εταιρειών (για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί της τελευταίας διετίας) σημείωσαν αύξηση κατά 3,6% το 2016. To μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 15,1%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας το 2016/15 (10%), γεγονός που οδήγησε στη διεύρυνση των συνολικών κερδών προ φόρου κατά 7,2% το 2016. Τέλος, τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 2% περίπου το 2016 σε σχέση με το 2015.

Θέλω νπροσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

B2Green
By B2Green.gr 16:45, 16/04/2018
PassiExpo North 20109
Biomass Day 2019
Via Expo
1st International Biogas Conference
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL