Νέο εξοικονομώ: οδηγίες για δήλωση εκ παραδρομής λανθασμένων στοιχείων

Νέο εξοικονομώ: οδηγίες για δήλωση εκ παραδρομής λανθασμένων στοιχείων

Civiltech

Από ερωτήματα που έχει δεχθεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, διαπιστώθηκε ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις στις οποίες εκ παραδρομής έχει δηλωθεί ότι πρόκειται για:

α) κάτοικο εξωτερικού,

β) πρόσφατη απόκτηση ακινήτου,

γ) μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,

χωρίς να ισχύει κάτι από τα παραπάνω.

Οι αιτήσεις αυτές, σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΕΝ, θα πρέπει να ακυρωθούν και να επανυποβληθούν με τα σωστά στοιχεία, εντός των εν ισχύ προθεσμιών.

Εξοικονομώ II: Τι να περιμένετε μετά την υποβολή
της αίτησης • παρεμβάσεις • απόφαση υπαγωγής

B2Green
By B2Green.gr 20:46, 26/04/2018
EcoMechanica
Thermal Drones
Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
ASHRAE - Energy In Buildings 2018

PV Market & Tender Mission Greece

Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL