Υποχρεώσεις υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων

Υποχρεώσεις υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση με την οποία εξορθολογίζεται η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων. Με την τροποποίηση και την κατάργηση παλαιότερων νομοθετικών πράξεων οι οποίες δεν είναι πλέον εφαρμόσιμες ή συναφείς, η απόφαση αυτή εξασφαλίζει τη νομική σαφήνεια, προάγει τη διαφάνεια και μειώνει τον διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη.

Η σημερινή απόφαση αποσκοπεί στην αποφυγή της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διαδικασιών. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που οι υπουργοί ενέκριναν αυτή την αναθεώρηση της νομοθεσίας, που καθιστά σαφέστερες και αποτελεσματικότερες τις υποχρεώσεις υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων.

- κ. Neno Dimov, Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας

Ιστορικό και επόμενα στάδια

Στην ανακοίνωσή της του 2014 σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), η Επιτροπή δεσμεύτηκε να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις για την κατάργηση των παρωχημένων νομοθετικών πράξεων που συνδέονται με την υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον. Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας τον Μάιο του 2015 και δρομολόγησε έναν έλεγχο καταλληλότητας (REFIT) με αντικείμενο την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στον περιβαλλοντικό τομέα. Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε δέσμη μέτρων για την κατάργηση της οδηγίας για την τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων, η οποία περιλάμβανε τρεις πρωτοβουλίες· η τρίτη εξ αυτών έλαβε τη μορφή της σημερινής απόφασης.

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της εσθονικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία στις 22 Νοεμβρίου 2017.

Η έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο συνιστά το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Η νομοθετική πράξη αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:57, 16/05/2018
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
PV Market & Tender Mission Greece
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL