Η ΔΕΠΑ αποχωρεί από την προμήθεια αερίου σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία

Η ΔΕΠΑ αποχωρεί από την προμήθεια αερίου σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία

Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι αγοραπωλησίες ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και τους εταίρους της Eni και Shell στις θυγατρικές τους Εταιρείες Παροχής και Διανομής Αερίου.

Ειδικότερα, σήμερα η δημόσια επιχείρηση και η ιταλική Eni υπογράφουν τη σύμβαση πώλησης του 51% της πρώτης στη δεύτερη έναντι τιμήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, 57 εκατ. ευρώ.
Έτσι, η ΔΕΠΑ αποχωρεί από την προμήθεια αερίου στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία αφήνοντας τη δραστηριότητα στους Ιταλούς.

Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκεται και με τη Shell για την εξαγορά του μεριδίου (49%) της πολυεθνικής στις ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής. Το ποσό που θα διαθέσει η ΔΕΠΑ εκτιμάται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Θέλω νπροσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

B2Green
By B2Green.gr 13:00, 16/05/2018
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
PV Market & Tender Mission Greece
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL