Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4495/2017, σε θέματα πολεοδομικής φύσεως (αυθαίρετα κ.λπ.)

Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4495/2017, σε θέματα πολεοδομικής φύσεως (αυθαίρετα κ.λπ.)

Civiltech

Κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ 'περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό' και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά στην τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4495/2017, που αναφέρονται σε πολεοδομικής φύσεως θέματα (τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, γίνονται τροποποιήσεις σε ζητήματα του νόμου 4495/2017 προς εξειδίκευση θεμάτων και νομοθετικών βελτιώσεων και εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας.

Δείτε τις λεπτομέρειες της τροπολογίας που πραουσιάζει το B2Green παρακάτω:

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:13, 05/06/2018
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL