ΠΑΣΥΔΙΠ-ΣΕΧΒ: Κρίσιμες διευκρινήσεις για το νέο κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων

ΠΑΣΥΔΙΠ-ΣΕΧΒ: Κρίσιμες διευκρινήσεις για το νέο κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων

Civiltech

Επειδή για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατακλείσει το διαδίκτυο πολλή παραφιλολογία, άσχετα με το τι πρεσβεύει ο καθένας, τι συμφέροντα υπηρετεί και πιο μανδύα φοράει, θα πρέπει επιτέλους να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους:

ΔΕΝ υπάρχουν άκαυστα υλικά, βάση και σχετικής γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΕ.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ισχύει ο Κανονισμός 364/2016/ΕΕ. Βάση αυτού τα κράτη-μέλη επιβάλλεται να προσαρμόζουν τούς δικούς τους κανονισμούς και όχι με βάση τα συμφέροντα της κάθε Πολυεθνικής!!!

Σύμφωνα λοιπόν με τον Κανονισμό ο οποίος «……είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος», ισχύει:

Άρθρο 1  Όταν η προβλεπόμενη χρήση ενός δομικού προϊόντος είναι τέτοια ώστε το προϊόν μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση και στην εξάπλωση πυρκαγιάς και καπνού στον χώρο ή στην περιοχή εκδήλωσης και πιο μακριά, η επίδοση του προϊόντος όσον αφορά την αντίδρασή του στη φωτιά καθορίζεται σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που ορίζεται στο παράρτημα.

Πίνακας 1

Τα δομικά υλικά ταξινομούνται με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά στις κλάσεις Α1, Α2, Β, C, D, E και F.

Κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά των δομικών προϊόντων

A2

ΕΝ 13823 (SBI)

FIGRA (= FIGRA0,2 MJ) ≤ 120 W/s και LFS < άκρο του δείγματος· και THR600s ≤ 7,5 MJ

Β

ΕΝ 13823 (SBI)

FIGRA (= FIGRA0,2 MJ) ≤ 120 W/s και LFS < άκρο του δείγματος· και THR600s ≤ 7,5 MJ

ΕΝ 13823 (SBI): Δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά δομικών προϊόντων - Δομικά προϊόντα, εκτός των δαπέδων, που εκτίθενται σε θερμική προσβολή από μεμονωμένο καιόμενο αντικείμενο.

Συνεπώς:

1. Ο ορισμός "άκαυστα" είναι καθαρά ελληνική εφεύρεση που επιβλήθηκε από τον προηγούμενο κανονισμό από γνωστή πολυεθνική και δεν υπάρχει σε κανένα ευρωπαϊκό κανονισμό.

2. Τα δομικά προϊόντα των κατηγοριών Α2 και Β θεωρούνται ισότιμα ως προς την αντίδραση στη φωτιά.

3. Οι δοκιμές ΠΡΕΠΕΙ υποχρεωτικά να γίνονται με το συγκεκριμένο πρότυπο και όχι όπως ο καθένας θεωρεί σωστό για τα προϊόντα του.

4. Δεν έχει το δικαίωμα κανένα κράτος να αποκλείει ισότιμα προϊόντα δημιουργώντας μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά του αποκλείοντας άλλα, που στην περίπτωση της χώρας μας καταλαμβάνουν ποσοστό 85% έως 95% της αγοράς, επειδή παραβαίνει τον κανονισμό 305/2011, τον  κανονισμό 364/2016/ΕΕ και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Και για να γίνει τελείως ξεκάθαρο: Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων είναι ουσιαστικά «ΑΚΥΡΟΣ» και κάποιοι θα πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσουν!

ΣΕΧΒ              ΠΑΣΥΔΙΠ

B2Green
By B2Green.gr 15:02, 08/06/2018
Sto Therm
Εκλογές ΤΕΕ 2019
ΤΜΕΔΕ
ΤΕΕ
Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL