ΕΔΕΥ: Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την ασφάλεια στις υπεράκτιες έρευνες

ΕΔΕΥ: Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την ασφάλεια στις υπεράκτιες έρευνες

Συμφωνία συνεργασίας για την υπεράκτια ασφάλεια στον τομέα upstream υπέγραψε την Τρίτη 12 Ιουνίου η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) με τη Γενική Διεύθυνση για την ασφάλεια εξορυκτικών και ενεργειακών δραστηριοτήτων – UNMIG, του υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας.

Η συνεργασία των δύο φορέων σχετίζεται με τον τομέα της ασφάλειας στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σημαντική η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε αυτό το πεδίο, ειδικότερα υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της Μεσογειακής συνεργασίας. Επίσης, προβλέπεται η συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας για την από κοινού χρήση των εθνικών εξειδικεύσεων στο θέμα του decommissioning (παροπλισμού), με την προοπτική της βελτίωσης των τεχνικών προτύπων για τα έργα αποδόμησης και επαναχρησιμοποίησης των υπεράκτιων εγκαταστάσεων παραγωγής που θα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

Τέλος, οι δύο χώρες δεσμεύονται να διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών αρχών, οι οποίες έχουν αναλάβει να καταρτίσουν εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, καθώς και την από κοινού χρήση των μεθοδολογιών για την ανάπτυξη στατιστικών επί θεμάτων ασφάλειας των αντίστοιχων εθνικών τομέων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. 4409/2016 ορίζει την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ως Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων στις εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συμβατικές περιοχές στον Ελληνικό χώρο. Προφίλ ΕΔΕΥ

insider.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 13:01, 13/06/2018
ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL