Προοπτικές εξέλιξης στην αγορά της θέρμανσης βλέπει η ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

Προοπτικές εξέλιξης στην αγορά της θέρμανσης βλέπει η ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

Την Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο «HOLIDAY INN ATHENS». πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης Ενέργειας», υπό την Προεδρεία (του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), κου Βασίλη Τοιχοµίδη και Γραµµατέα (τον Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), κο Σωτήρη Κατσιµίχα, επιµεριζόµενη σε δύο µέρη.

Το Πρώτο Μέρος, που αφορούσε στις «∆ιεργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης» µε τη συµµετοχή των Μελών της Ένωσης και µόνο και το ∆εύτερο Μέρος της «Ανοικτής Συνεδρίας» µε τη συµµετοχή Μελών και προσκεκληµένων.

Η Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε για άλλη µια χρονιά από την αισθητή αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων (εταιρειών) Μελών, αφού η Ένωση διεύρυνε κατά τους τελευταίους µήνες το µητρώο Μελών τόσο στα τακτικά όσο και στα αρωγά Μέλη της. Η ενίσχυση της Ένωσης καταδεικνύει ότι αποτελεί πλέον αναγνωρισµένο φορέα αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης των επιχειρήσεων της θέρµανσης.

Μετά τον σύντοµο χαιρετισµό του Προέδρου κου Βασίλη Τοιχοµίδη ελήφθησαν αποφάσεις έγκρισης ετήσιας διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι ο Οικονοµικός και ∆ιοικητικός Απολογισµός για την περίοδο χρήσης 2017, η Απαλλαγή Μελών του ∆Σ για την αντίστοιχη περίοδο χρήσης, καθώς και ο Προϋπολογισµός και ο ∆ιοικητικός Προγραµµατισµός του έτους 2018, ψηφίστηκαν οµόφωνα από το σώµα. Ακολούθησαν παρουσιάσεις και εισηγήσεις µελών ∆.Σ. και του νοµικού συµβούλου επί των εξής θεµάτων:

(α)  «Οικονοµικά στοιχεία πορείας του Κλάδου» (Κ. Αλβανός)
(β)  «Εκπαίδευση - ∆ιαφήµιση - ∆ιεύρυνση Ένωσης 2016–2018» (Β. Γιωτόπουλος)
(γ)  «Παρουσίαση νέας Μελέτης Ε.Μ.Π. µε τίτλο "Μελέτη σύγκρισης τεχνοοικονοµικών αποτελεσµάτων διάφορων ενεργειακών παρεµβάσεων σε κτήρια του ελληνικού δυναµικού"» (Β. Φούρλας)
(δ)  «Ενέργειες της Ένωσης για την εφαρµογή των Κανονισµών» (Σ. Κατσιµίχας)
(ε)  «Παρουσίαση νοµικών θεµάτων» (Γ. Ξανθούλης)
(στ) «Ανάθεση έρευνας αγοράς / ICAP» (Β. Γιωτόπουλος).

Για το θέµα της ανάθεσης έρευνας αγοράς ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και στη συνέχεια ανοιχτή ψηφοφορία, η οποία και ολοκληρώθηκε µε συντριπτική επικράτηση της τοποθέτησης για ανάθεση έργου για καταγραφή στοιχείων αγοράς θέρµανσης.

Το ∆εύτερο µέρος της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε µε «Ανοικτή Συνεδρία», µε προσκεκληµένους εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης του κλάδου µας και µε τη συµµετοχή εταιρειών που δεν είναι Μέλη της Ένωσης.

Αρχικά έγιναν χαιρετισµοί από τους εκπροσώπους «συγγενικών» Συνδέσµων του κλάδου και αναγνωρίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων και συντονισµό δράσεων µεταξύ των διαφορετικών κλαδικών φορέων στον χώρο της Θέρµανσης και Ενέργειας. Από την «Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας» (Ε.Β.Η.Ε.) – µίλησε ο κος Ε. Σπανός, Πρόεδρος, ενώ την «Οµοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας» (Ο.Β.Υ.Ε.) εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Β.Υ.Ε., κος Μιχάλης Κατσαρός.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις και εισηγήσεις για θέµατα κλαδικού ενδιαφέροντος που συνδέονται άµεσα µε την βελτίωση των λειτουργιών της Ένωσης αλλά και των εταιρειών Μελών της.

  1. «Προγράµµατα ΕΣΠΑ - Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα», κος ∆ηµήτριος Οικονόµου, ∆ιευθυντής «ALTIUS Business Consultants»
  2. «Νέα Μελέτη ΕΜΠ», κος Πλάτων Πάλλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ∆Ε, Υπ. ∆ιδάκτωρ ΕΤΕΠ ΠΕΕΜΠ
  3. «Οµαδική Ασφάλιση προσωπικού εταιρειών Μελών της Ένωσης», κος Τάκης Καπάνταης, Γενικός ∆ιευθυντής «Expert Insurance»
  4. «Νέος Κανονισµός GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων», κος Τάκης Στάπας, π. Πρόεδρος ∆.Σ. Ένωσης

Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.» του έτους 2018 ολοκληρώθηκε, παρέχοντας δείπνο στους παριστάµενους εκπροσώπους των εταιρειών Μελών της και στους καλεσµένους της.

Η «Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης Ενέργειας» συµπληρώνοντας πλέον εννέα συναπτά έτη µαχητικής παρεµβατικότητας στο κλάδο θέρµανσης – ενέργειας και στην αγορά γενικότερα, εκφράζει µέσω του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της την αισιοδοξία πως µε την συλλογικότητα του κλάδου, τον ανοικτό διάλογο, τις συνεργασίες µε συγγενείς φορείς, τις παρεµβάσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, αλλά και την αξιοποίηση κάθε χρηµατοδοτικής δυνατότητας, τη δύσκολη αυτή οικονοµική περίοδο που διανύουµε, θα δηµιουργηθούν πρόσθετες προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεών µας, του προσωπικού µας, αλλά και της εν γένει αγοράς.

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 15:08, 13/06/2018
Ariston
Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL