Τροποποιήθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του νέου ''εξοικονομώ''

Τροποποιήθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του νέου ''εξοικονομώ''

Όπως ενημέρωσε το B2Green.gr πριν λίγες μέρες, εκδόθηκε η με Α.Π. 175600/430/04.06.2018 (ΦΕΚ Β' 2123/08.06.2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β' 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".

Βάσει των ανωτέρω έχουν ενημερωθεί αντίστοιχα ο Οδηγός Εφαρμογής και τα σχετικά παραρτήματα του προγράμματος.

Δείτε παρακάτω όλα τα αρχεία, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση:

  1. Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II»

  2. Παραρτήματα Οδηγού

Εξοικονομώ II: Τι να περιμένετε μετά την υποβολή
της αίτησης • παρεμβάσεις • απόφαση υπαγωγής

B2Green
By B2Green.gr 18:21, 13/06/2018
EcoMechanica
Thermal Drones
Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL