Συμφωνία νέου στόχου ενεργειακής απόδοσης 32,5% για την ΕΕ • τα σημαντικότερα οφέλη

Συμφωνία νέου στόχου ενεργειακής απόδοσης 32,5% για την ΕΕ • τα σημαντικότερα οφέλη

Civiltech

Μια πολιτική συμφωνία για νέους κανόνες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η σημερινή συμφωνία είναι η τρίτη από τις οκτώ νομοθετικές προτάσεις του πακέτου « Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους» (που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016), η οποία συμφωνήθηκε τώρα από τους συννομοθέτες. Στις 14 Ιουνίου επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις 14 Μαΐου εγκρίθηκε η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση σε κτίρια . Συνεπώς, η πρόοδος για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, στην κατεύθυνση του έργου που δρομολόγησε η Επιτροπή Juncker.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει στόχο της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση ύψους 32,5% για το 2030,, με ρήτρα ανοδικής αναθεώρησης έως το 2023.

Κύρια επιτεύγματα της συμφωνίας:

  • Ορίζει ένα νέο στόχο ενεργειακής απόδοσης για την ΕΕ το 2030 με 32,5%, με ρήτρα αναθεώρησης προς τα πάνω έως το 2023
  • Θα διευρύνει την ετήσια υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας πέραν του 2020, η οποία θα προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις και θα υποστηρίξει την εμφάνιση νέων παραγόντων της αγοράς.
  • Θα αποφέρει πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας κατά την επόμενη περίοδο 2021-2030 προερχόμενη ​​από τις νέες ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης ή και από επιπρόσθετα μέτρα που θα αναληφθούν κατά την επόμενη δεκαετία.
  • Θα ενισχύσει τους κανόνες για την ατομική μέτρηση και τιμολόγηση της θερμικής ενέργειας παρέχοντας σαφέστερα δικαιώματα στους καταναλωτές - ειδικά σε κτίρια πολυκατοικιών με κεντρικά συστήματα θέρμανσης - να λαμβάνουν πιο συχνές και πιο χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν και να ελέγξουν καλύτερα λογαριασμούς θέρμανσης.
  • Θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαφανείς, δημοσίως διαθέσιμους εθνικούς κανόνες σχετικά με την κατανομή του κόστους θέρμανσης, ψύξης και κατανάλωσης ζεστού νερού σε πολυκατοικίες και κτίρια πολλαπλών χρήσεων με κεντρικά συστήματα για τέτοιες υπηρεσίες.
  • Θα αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους εμπορικούς, ρυθμιστικούς φραγμούς και συμπεριφορές, προκειμένου να αυξήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ, να μειώσει τους λογαριασμούς κατανάλωσης των καταναλωτών και το κόστος υγείας για την κοινωνία, αντιμετωπίζοντας έτσι την ενεργειακή φτώχεια και αξιοποιώντας τις θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Επόμενα βήματα

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Juncker για την οικοδόμηση μιας «ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης και μιας μελλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή». Η Επιτροπή επιθυμεί για την ΕΕ να ηγηθεί της μετάβασης στην καθαρής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, ενώ ταυτόχρονα θα εκσυγχρονίσει την οικονομία της ΕΕ και θα επιτύχει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή καθοδηγείται από τρεις κύριους στόχους: την ενεργειακή απόδοσ, την επίτευξη παγκόσμιας ηγετικής θέσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παροχή μιας δίκαιης συμφωνίας προς τους καταναλωτές.

Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικότερα την ενέργεια, οι Ευρωπαίοι μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους για ενέργεια, να ζήσουν σε πιο άνετες και υγιείς κατοικίες, να μειώσουν την εξάρτησή τους από εξωτερικούς προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου, να βελτιώσουν την ποιότητα του τοπικού αέρα και να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αυξηθεί σε όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση. Ταυτόχρονα, τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αντισταθμίζουν το κόστος, π.χ. αυτό που προκύπτει από την πραγματοποίηση ανακαινίσεων. Ως εκ τούτου, τα μέτρα της ΕΕ επικεντρώνονται σε τομείς όπου το δυναμικό εξοικονόμησης είναι το μεγαλύτερο, όπως τα κτίρια.

B2Green
By B2Green.gr 12:32, 20/06/2018
Sto Therm
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL