Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Συμφέρει ή όχι τις εταιρίες λειτουργίας & συντήρησης Φ/Β η εναέρια θερμογράφηση από εξωτερικό συνεργάτη;

Συμφέρει ή όχι τις εταιρίες λειτουργίας & συντήρησης Φ/Β η εναέρια θερμογράφηση από εξωτερικό συνεργάτη;

Civiltech

1) Γιατί κατ’αρχήν εναέρια θερμογράφηση;

Η διεξαγωγή εργασιών λειτουργίας και συντήρησης σε ένα Φ/Β σταθμό ή γενικότερα σε μια Η/Μ εγκατάσταση, μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν ένα τεχνικό έργο, όπου εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικό εξοπλισμό διεξάγει τις μετρήσεις που απαιτούν συγκεκριμένα πρότυπα, και τις αντίστοιχες συντηρήσεις που απαιτούν οι κατασκευαστές του Η/Μ εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.

Όπως σε κάθε τεχνικό έργο η επικοινωνία της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο (Κεντρικά γραφεία εταιρίας συντήρησης, προσωπικό συντήρησης, Ιδιοκτήτης Φ/Β, Ασφαλιστική εταιρία, κλπ) είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σημαντικό γιατί πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις γρήγορα και σωστά, καθώς αφενός ο χρόνος σε ένα Φ/Β πάρκο αντιπροσωπεύει μια σταθερή ροή εισοδήματος για τον ιδιοκτήτη του, αφετέρου πρέπει η εταιρία συντήρησης να κάνει σωστή διαχείριση των πόρων που διαθέτει.

Αποφάσεις που απαντούν σε ερωτήσεις όπως:

 • Πότε θα γίνει η επίσκεψη σε ένα πλήθος κοντινών Φ/Β πάρκων; Θα είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες για τη διεξαγωγή μετρήσεων;
 • Με ποια σειρά θα γίνει η επίσκεψη στα Φ/Β πάρκα; Ποιοί παράγοντες καθορίζουν την προτεραιότητα που έχει ένα Φ/Β;
 • Με ποιά σειρά θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης κατά την επίσκεψη σε ένα συγκεκριμένο Φ/Β;
 • Τι ανταλλακτικά θα έχει μαζί του το προσωπικό συντήρησης, ώστε να μη χρειαστεί 2η επίσκεψη;
 • Πώς θα δοθεί στον ιδιοκτήτη του Φ/Β πάρκου η καλύτερη δυνατή εικόνα για το Φ/Β πάρκο του;

Όλες οι αποφάσεις που αντιστοιχούν στις παραπάνω ερωτήσεις λαμβάνονται πολύ ευκολότερα ή δεν χρειάζεται να ληφθούν, αν μια εταιρία έχει στα χέρια της πριν την επίσκεψη στο πεδίο, τη θερμογραφημένη κάτοψη των Φ/Β πάρκων που πρόκειται να επισκεφθεί, και που έχει διεξάγει ένας εξωτερικός συνεργάτης εξειδικευμένος στις εναέριες θερμογραφήσεις:

 1. Η πληροφορία επικοινωνείται εύκολα πλέον μεταξύ των εμπλεκομένων στη συντήρηση του Φ/Β πάρκου. Όλοι έχουν κοινή εικόνα για το Φ/Β πάρκο
 2. ο παράγοντας καιρός δεν παίζει πλέον σημαντικό ρόλο στην επιλογή της ημερομηνίας επίσκεψης. Η θερμογράφηση έχει ήδη γίνει (βλ. παρακάτω για τις καιρικές συνθήκες που απαιτεί η σωστή θερμογράφηση φωτοβολταϊκών).
 3. Το 80% των προβλημάτων έχει ήδη χαρτογραφηθεί μέσω της εναέριας θερμογράφησης και το προσωπικό γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει κατά την επίσκεψή του. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να κρύβεται στους inverter ή τους πίνακες, αλλά εκεί βοηθά η τηλεμετρία στον εντοπισμό τους, οπότε σχεδόν όλα τα πιθανά προβλήματα που υπάρχουν είναι ήδη γνωστά στο προσωπικό.
 4. Πλέον το μεσημέρι πρέπει να γίνουν μόνο οι μετρήσεις Ι-V καμπυλών (όχι και η θερμογράφηση) και αυτές γίνονται στοχευμένα στις προβληματικές συστοιχίες πάνελ που είναι ήδη γνωστές και δειγματοληπτικά στις υπόλοιπες
 5. Τα Φ/Β πάρκα μπορούν να μπουν σε προτεραιότητα αναλόγως του πλήθους και σοβαρότητας των προβλημάτων που παρουσιάζουν

Συμπερασματικά, η εναέρια θερμογράφηση των Φ/Β πάρκων από έναν εξωτερικό συνεργάτη, πριν από την επίσκεψη στο πεδίο της εταιρίας συντήρησης, επιτρέπει τον πριν από την επίσκεψη σωστό σχεδιασμό των εργασιών, που με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα την ανάλογη εξοικονόμηση πόρων και αύξηση της απόδοσης σε μια εταιρία συντήρησης Φ/Β πάρκων.

Εναέρια θερμογράφηση → Θερμογραφημένη κάτοψη  Σχεδιασμός & προγραμματισμός εργασιών  Αύξηση απόδοσης & Εξοικονόμηση πόρων

Παράδειγμα

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη σειρά εργασιών κατά τη διάρκεια μιας τυπικής επίσκεψης σε ένα Φ/Β πάρκο για τη διεξαγωγή της ετήσιας συντήρησης (κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος):

Με πορτοκαλί γραμματοσειρά είναι οι εργασίες που απαιτούν ηλιακή ακτινοβολία >600W/m2 και άρα γίνονται το μεσημέρι για ένα πάρκο με Ν προσανατολισμό. Η θερμογράφηση από εδάφους απαιτεί επιπλέον:

 1. νηνεμία
 2. λειτουργία του Φ/Β πάρκου για χρόνο t>20min πριν την έναρξη της θερμογράφησης
 3. σωστή γωνία στόχευσης που δεν είναι πάντα δυνατή από εδάφους (στέγες, τράκερ, πάνω σειρά πάνελ σε συστήματα επί εδάφους)

Με κόκκινη γραμματοσειρά είναι τονισμένη η πιθανότητα να εντοπιστούν βλάβες που απαιτούν ανταλλακτικά για την αποκατάσταση τους. Αν το προσωπικό δεν γνωρίζει από πριν την ύπαρξη της βλάβης, τότε πιθανότατα δεν θα έχει μαζί του ανταλλακτικά και θα πρέπει να κάνει και 2η επίσκεψη

Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί εναέρια θερμογράφηση η σειρά εργασιών έχει ως εξής (κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος):

Βλέπουμε ότι:

 1. Οι εργασίες γίνονται πιο γρήγορα, πιο ουσιαστικά
 2. Το προσωπικό επικεντρώνεται στην αποκατάσταση όλων των βλαβών
 3. Μένει χρόνος για να γίνουν εργασίες σε τυχόν άλλα Φ/Β πάρκα στην ίδια περιοχή
 4. Δεν χρειάζεται 2η επίσκεψη

Γενικά αν πρέπει να συντηρηθούν 10 Φ/Β πάρκα σε μια περιοχή, ενδεικτική της εξοικονόμησης που προσφέρει η εναέρια θερμογράφηση, και ο βάσει αυτής σωστός σχεδιασμός,  είναι η σύγκριση στα δύο παρακάτω διαγράμματα:

Α) Στην περίπτωση όπου δεν έχει διεξαχθεί εναέρια θερμογράφηση (κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος):

Με γκρίζο έχουν τονιστεί οι ημέρες που θα επιβαρύνουν τον χρονικό προγραμματισμό μια εταιρίας συντηρήσεων Φ/Β

Β) Στην περίπτωση όπου έχει διεξαχθεί εναέρια θερμογράφηση:

Επιπλέον η εμπειρία στο εξωτερικό (ΗΠΑ) έχει δείξει ότι παρόλο που τα Φ/Β πάρκα συντηρούνταν τακτικά, και παρακολουθούνταν ημερήσια, χωρίς την χρήση εναέριας θερμογράφησης δεν είχαν εντοπιστεί βλάβες που προκαλούσαν μείωση στην παραγωγή ενέργειας κατά 1% (Στατιστικός Μ.Ο από Φ/Β εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος 6000ΜW). Εντοπίζονται δηλ. επιπλέον βλάβες που φαίνονται μόνο με την εναέρια θερμογράφηση.

Η εναέρια θερμογράφηση πραγματικά είναι για τις εταιρίες συντήρησης, ότι η ακτινογραφία για έναν γιατρό.

2) Χρήση εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη ή όχι;

Για να απαντηθεί η παραπάνω ερώτηση, μια εταιρία συντήρησης Φ/Β πρέπει να λάβει υπόψη ότι προκειμένου να εξειδικευθεί η ίδια και σε αυτόν τον τομέα, πέρα από τις εργασίες συντήρησης, πρέπει:

 1. Να πραγματοποιήσει μια σημαντική επένδυση για αγορά του σωστού εξοπλισμού, παρελκομένων και ανταλλακτικών
 2. Να εκπαιδεύσει ή να προσλάβει εκπαιδευμένο προσωπικό (αδειοδοτημένο χειριστή και βοηθό χειριστή drone)
 3. Να αναπτύξει την ανάλογη υποδομή και τεχνογνωσία που απαιτείται για την απόκτηση, αλλά και την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται και να εκπαιδεύσει ή προσλάβει το ανάλογο προσωπικό
 4. Να αναπτύξει διαδικασίες πτητικής λειτουργίας, παρόμοιες με αυτές των αεροπορικών εταιριών που διέπουν τη σωστή χρήση-συντήρηση εξοπλισμού, την τακτική εκπαίδευση, την σωστή πτητική διαδικασία, τους κανόνες ασφαλείας κλπ
 5. Να αποκτήσει και να ανανεώνει ετησίως τις απαραίτητες άδειες για επαγγελματική εκμετάλλευση drone

Επίσης το να δαπανά 2 επισκέψεις (στην περίπτωση που αναπτύξει εναέρια θερμογράφηση εντός της), μία για εναέρια θερμογράφηση, μία για εργασίες συντήρησης δεν θα λύσει κάποιο πρόβλημα στη διαχείριση προσωπικού, χρόνου, εξοπλισμού, κεφαλαίου.

Η λειτουργία μιας εταιρίας, η σχετική με τη χρήση ενός πτητικού μέσου, απαιτεί επιπλέον υποδομές, αεροπορικές γνώσεις και εμπειρία, ανεξαρτήτως μεγέθους του μέσου αυτού. Επιπλέον η προσαρμογή των προαναφερθέντων απαιτήσεων πάνω στους κανόνες θερμογραφίας φωτοβολταϊκών, απαιτεί τη λύση επιπλέον τεχνικών ζητημάτων.

Από την άλλη, πρέπει να υπολογίσει τα κέρδη από τη συνεργασία με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία στο αντικείμενο της εναέριας θερμογράφησης:

 1. Η εταιρία θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους (προσωπικό, χρόνο, κεφάλαια).
 2. Θα έχει έναν αξιόπιστο συνεργάτη με εμπειρία και γνώσεις στο αντικείμενο, που θα προσφέρει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας και θα εκσυγχρονίζει συνεχώς τον εξοπλισμό του
 3. Θα αυξηθεί η απόδοση του προσωπικού – Θα συντηρεί περισσότερα Φ/Β πάρκα, και καλύτερα όπως είδαμε παραπάνω
 4. Η μακροχρόνια προοπτική συνεργασίας με την εξειδικευμένη εταιρία στην εναέρια θερμογράφηση, θα της εξασφαλίσει τη χρήση των υπηρεσιών εναέριας θερμογράφησης σε εξαιρετικά οικονομικά κοστολόγια

Η εμπειρία στο εξωτερικό έχει δείξει ότι οι εταιρίες συντήρησης Φ/Β αποφασίζουν κατά κανόνα να επιλέξουν έναν εξωτερικό συνεργάτη που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αυτές θέτουν, όπως:

 1. Πόσες μέρες μετά την ειδοποίηση από την εταιρία συντήρησης δύναται να διεξάγει την εναέρια θερμογράφηση η εταιρία-εξωτερικός συνεργάτης;
 2. Πόσες μέρες πριν την επίσκεψη του προσωπικού εδάφους πρέπει να παραδοθούν τα αποτελέσματα της εναέριας θερμογράφησης στην εταιρία;
 3. Ποιός είναι το χρονικό διάστημα που απαιτεί η εταιρία συντήρησης από τον εξωτερικό συνεργάτη για να γίνει μέσα σε αυτό η διεξαγωγή των εναέριων θερμογραφησεων σε ένα συγκεκριμένο πλήθος Φ/Β πάρκων;
 4. Είναι γνώστης του τομέα των φωτοβολταϊκών, ώστε να καταλαβαίνει τις ανάγκες και να επικοινωνεί σωστά με την εταιρία;

Ο συνεργάτης που θα απαντήσει αξιόπιστα και έμπρακτα στα παραπάνω ερωτήματα, θα είναι και αυτός που θα επιλεχθεί.

Η Thermal Drones μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εταιριών συντήρησης φ/β, γιατί:

 1. Ο πυρήνας της εταιρίας προέρχεται από τον κλάδο των φ/β
 2. Έχει προσωπικό με τεράστια εμπειρία στον αεροπορικό τομέα
 3. Έχει αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο βάσει χαρακτηριστικών της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ώρας ημέρας, εποχής χρόνου κλπ δίνει τις σωστές παραμέτρους πτήσης και εγγυάται σωστά αποτελέσματα.
 4. Έχει αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης και εντοπισμού των προβλημάτων στα πάνελ, και αυτό γίνεται σε εξαιρετικά σύντομο διαστημα από την ημ/νία διεξαγωγής της/των πτήσης/εων.
 5. Έχει επιλέξει και ρυθμίσει-παραμετροποιήσει τον εξοπλισμό της ειδικά για την εναέρια θερμογράφηση φωτοβολταϊκών
 6. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες της εναέριας θερμογράφησης φ/β, και για αυτό η πτητική της λειτουργία προβλέπει ξεχωριστές θέσεις χειριστή drone και χειριστή θερμοκάμερας
 7. Εξειδικεύεται στο αντικείμενο και για αυτό έχει γρήγορους χρόνους απόκρισης
 8. Έχει ειδικό τιμοκατάλογο για συνεργάτες συντηρητές φ/β (air1.thermaldrones@gmail.com)

Με λίγα λόγια, η Thermal Drones εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών εναέριας θερμογράφησης φωτοβολταϊκών. Εγγυάται τη διεξαγωγή ορθής επαγγελματικής θερμογράφησης, διαθέτοντας πιστοποιημένους θερμογράφουςαδειοδοτημένους από την ΥΠΑ χειριστές, χρήση drone ασφαλισμένων για ζημίες κατά τρίτων, έμπειρους στον τομέα των φωτοβολταϊκών μηχανικούς και έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένα λογισμικά σχεδιασμού πτήσεως και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγει η θερμοκάμερα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την εταιρία πατώντας εδώ.

Thermal Drones
Πλάτωνος 1, Μέγαρα, Αττική
www.thermaldrones.org

​air1.thermaldrones@gmail.com
Τηλ: 2296034597, 6936919614

Δείτε σχετικά:
Τι προβλήματα λύνει η θερμογράφηση των φωτοβολταϊκών πάνελ • Case study θερμογράφησης με drone

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 11:29, 09/07/2018