Η Κομισιόν χαιρετίζει την απόφαση του ΠΟΕ που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των βασικών αρχών της τρίτης δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια

Η Κομισιόν χαιρετίζει την απόφαση του ΠΟΕ που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των βασικών αρχών της τρίτης δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια

Σε απόφασή του, που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου απέρριψε τους περισσότερους ισχυρισμούς της Ρωσίας σχετικά με το ασυμβίβαστο των μέτρων ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ με τους πολυμερείς εμπορικούς κανόνες.

Η ειδική ομάδα του ΠΟΕ δεν δέχθηκε τον ισχυρισμό σχετικά με την υποτιθέμενη διάκριση στην οποία προβαίνει η ΕΕ, στην «τρίτη της δέσμη μέτρων για την ενέργεια», κατά των ρωσικών υπηρεσιών μεταφοράς μέσω αγωγών, κατά των Ρώσων παρόχων υπηρεσιών ή κατά του ρωσικού φυσικού αερίου. Η ειδική ομάδα αποφάνθηκε υπέρ της ΕΕ όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τον «διαχωρισμό των υπηρεσιών», δηλαδή την απαίτηση να διαχωριστούν η προμήθεια και η παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση δικτύων μεταφοράς, καθώς και σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και τα ανάντη δίκτυα αγωγών. Πρόκειται για ένα σημαντικό θετικό αποτέλεσμα για την ΕΕ, δεδομένου ότι διασφαλίζει τα κύρια στοιχεία της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια.

Η Επιτροπή θα αναλύσει πλέον την απόφαση λεπτομερώς, ιδίως όσον αφορά περιορισμένο αριθμό θεμάτων επί των οποίων η συμβατότητα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ με τους κανόνες του ΠΟΕ δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί.

Ιστορικό

Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια αποτελείται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν, ιδίως, τον διαχωρισμό της προμήθειας και παραγωγής ενέργειας από την εκμετάλλευση δικτύων μεταφοράς (unbundling), τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε ενεργειακές υποδομές και την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Μια ενοποιημένη και ανταγωνιστική ενωσιακή αγορά ενέργειας είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να εξασφαλιστεί ο ασφαλής και προσιτός εφοδιασμός των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ με την επιλογή προμηθευτή ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες 

Έκθεση της ειδικής ομάδας

Ιστορικό της υπόθεσης

Τρίτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια: MEMO και Νομοθεσία της ΕΕ για την αγορά

Επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ

Θέλω νπροσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

B2Green
By B2Green.gr 17:16, 10/08/2018
ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL