Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Ο δωδεκάλογος της εναέριας θερμογράφησης φωτοβολταϊκών

Ο δωδεκάλογος της εναέριας θερμογράφησης φωτοβολταϊκών

Civiltech

Η εναέρια θερμογράφηση φωτοβολταϊκών πάρκων από εξειδικευμένες στο αντικείμενο εταιρίες, πριν την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης είναι μια πρακτική που στο εξωτερικό τείνει να γίνει ο κανόνας στις ενεργειακές εταιρίες. Ας δούμε συνοπτικά τους λόγους:

Πλεονεκτήματα θερμογράφησης από αέρος

1. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου. Αυτό μεταφράζεται με πολλούς τρόπους σε εξοικονόμηση κόστους

2. Επιτυγχάνεται πρόσβαση σε πρότερα δύσκολα σημεία. Παράδεγμα οι στέγες και τα τράκερ

3. Η θερμογράφηση γίνεται με ασφάλεια για το προσωπικό

4. Η θερμογράφηση γίνεται με τήρηση όλων των κανόνων της θερμογραφίας μέσω της ευελιξίας που προσφέρει το σύστημα drone – θερμοκάμερα - λογισμικό Ρυθμίζονται σωστά γωνίες, αποστάσεις, gps, λογισμικά επεξεργασίας κλπ, αναλόγως των συνθηκών σε κάθε φωτοβολταϊκό πάρκο.

5. Απόροια του (4) είναι ότι περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε σχέση με την θερμογράφηση από εδάφους, και μάλιστα εν τη γενέσει τους.

6. Το “κυνήγι” των ιδανικών καιρικών συνθηκών για τη διεξαγωγή μετρήσεων δεν είναι πλέον πρόβλημα για το συνεργείο συντήρησης.

7. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μένει εκτός λειτουργίας για λιγότερο χρόνο κατά τη συντήρηση. Χρονοβόρες μετρήσεις γίνονται πλέον δειγματοληπτικά.

Διαχείριση πληροφορίας

8. Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων σε μία φωτοβολταϊκή εκγατάσταση γίνεται πλέον πολύ εύκολα. Μόνο μια εικόνα – θερμογραφημένη κάτοψη - πάνω στην οποία συζητούν.

9. Διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων (επισκευές – βελτιώσεις) από τον υπεύθυνο για την εγκατάσταση.

10. Η θερμογραφημένη κάτοψη αποτελεί εργαλείο, ενώ μέχρι τώρα η θερμογράφηση από εδάφους αποτελούσε απλή επιβεβαίωση προβλημάτων μέσω επικεντρωμένων στα προβλήματα φωτογραφιών

Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία εναέριων θερμογραφήσεων

11. Με την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία εναέριων θερμογραφήσεων δεν υπάρχουν

 • κόστη απόκτησης εξοπλισμού
 • κόστη απόκτησης τεχνογνωσίας θερμικής φωτογραμμετρίας
 • κόστη λογισμικού
 • κόστη αδειών
 • κόστη συντήρησης και λειτουργίας
 • κόστη εκσυγρονισμού και αναβάθμισης του εξοπλισμού
 • κόστη πρόσληψης και χρόνου εκπαίδευσης εξειδικευμένου προσωπικού
 • κόστη χρόνου μετάβασης στο πεδίο
 • κόστη χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων

12. Με την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία εναέριων θερμογραφήσεων επιτυγχάνεται για μια ενεργειακή εταιρία

 • Κατάταξη όλων των εγκαταστάσεων στη σωστή προτεταιότητα αναλόγως των προβλημάτων που αναδεικνύει η εναέρια θερμογράφηση σε κάθε μία από αυτές
 • Προετοιμασία ώστε να γίνει η επίσκεψη με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά λόγω της εκ των προτέρων γνώσης των προβλημάτων.
 • Εξοικονόμηση χρόνου & κόστους – μεγαλύτερος όγκος συντηρείται σε μικρότερο χρόνο – το προσωπικό γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει
 • Εξοικονόμηση χρόνου – η θερμογράφηση έχει ήδη γίνει και η αντίστοιχη αναφορά έχει ήδη παραδοθεί
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος
 • Ασφάλεια προσωπικού
 • Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ όλων
 • Διατήρηση ιστορικού της κατάστασης των πάνελ της εγκατάστασης

θερμογράφηση φωτοβολταϊκών με drone

Η Thermal Drones μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εταιριών συντήρησης φ/β, γιατί:

 1. Ο πυρήνας της εταιρίας προέρχεται από τον κλάδο των φ/β
 2. Έχει προσωπικό με τεράστια εμπειρία στον αεροπορικό τομέα
 3. Έχει αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο βάσει χαρακτηριστικών της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ώρας ημέρας, εποχής χρόνου κλπ δίνει τις σωστές παραμέτρους πτήσης και εγγυάται σωστά αποτελέσματα.
 4. Έχει αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης και εντοπισμού των προβλημάτων στα πάνελ, και αυτό γίνεται σε εξαιρετικά σύντομο διαστημα από την ημ/νία διεξαγωγής της/των πτήσης/εων.
 5. Έχει επιλέξει και ρυθμίσει-παραμετροποιήσει τον εξοπλισμό της ειδικά για την εναέρια θερμογράφηση φωτοβολταϊκών
 6. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες της εναέριας θερμογράφησης φ/β, και για αυτό η πτητική της λειτουργία προβλέπει ξεχωριστές θέσεις χειριστή drone και χειριστή θερμοκάμερας
 7. Εξειδικεύεται στο αντικείμενο και για αυτό έχει γρήγορους χρόνους απόκρισης
 8. Έχει ειδικό τιμοκατάλογο για συνεργάτες συντηρητές φ/β (air1.thermaldrones@gmail.com)

Με λίγα λόγια, η Thermal Drones εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών εναέριας θερμογράφησης φωτοβολταϊκών. Εγγυάται τη διεξαγωγή ορθής επαγγελματικής θερμογράφησης, διαθέτοντας πιστοποιημένους θερμογράφουςαδειοδοτημένους από την ΥΠΑ χειριστές, χρήση drone ασφαλισμένων για ζημίες κατά τρίτων, έμπειρους στον τομέα των φωτοβολταϊκών μηχανικούς και έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένα λογισμικά σχεδιασμού πτήσεως και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγει η θερμοκάμερα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την εταιρία πατώντας εδώή να ζητήσετε προσφορά θερμογράφησης της δικής σας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, εδώ.

Thermal Drones
Πλάτωνος 1, Μέγαρα, Αττική
www.thermaldrones.org

​air1.thermaldrones@gmail.com
Τηλ: 2296034597, 6936919614

Δείτε σχετικά:

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:14, 11/09/2018