Από Repsol-ΕΛΠE οι έρευνες στο Ιόνιο

Από Repsol-ΕΛΠE οι έρευνες στο Ιόνιο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕΦΚ 21/08/2018-Αριθμός Φύλλου 3521) η απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Όπως ορίζεται, η κοινοπραξία Repsol-Ελληνικά Πετρέλαια είναι οι εταιρείες που επελέγησαν για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

«Στο πλαίσιο της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο)» (Β' 2849/11.08.2017) για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο), ορίζεται ως Επιλεγείς Αιτών η κοινοπραξία REPSOL EXPLORACION S.A. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2. Ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1605/09.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» όπως ισχύει (σημείο 12 του προοιμίου), να καλέσει την κοινοπραξία REPSOL EXPLORACION S.A. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ως Επιλεγέντα Αιτούντα για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη».

Πένη Χαλάτση

insider.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:54, 14/09/2018

ΚΑΠΕ Enerfund
PV Market & Tender Mission Greece

Renpower Greece 2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL