ΕΒΗΕ: Ο ρόλος των θερμικών ηλιακών συστημάτων στα κτίρια nZEB

ΕΒΗΕ: Ο ρόλος των θερμικών ηλιακών συστημάτων στα κτίρια nZEB

Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) κατέθεσε τις θέσεις της στη δημόσια διαβούλευση για το "Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας"

Αναλυτικά, η ΕΒΗΕ αναφέρει τα εξής:

Τα θερμικά ηλιακά συστήματα είναι από τις ελάχιστες τεχνολογίες ΑΠΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία λόγω της παραγωγής στην Ελλάδα.

Το σχέδιο νόμου βασίζεται στον υπολογισμό βέλτιστου κόστους. Δυστυχώς υπάρχει αδυναμία ελέγχου του υπολογισμού βέλτιστου κόστους καθώς δε φαίνονται τα στοιχεία κόστους που χρησιμοποιήθηκαν όπως το κόστος συστημάτων.

Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει μια σαφής τάση αισιόδοξης απόδοσης αντλιών θερμότητας, ιδιαίτερα αέρος/αέρος που επηρεάζει προφανώς τους υπολογισμούς. Επίσης η απόδοση θερμικών ηλιακών ανά τ.μ. είναι μεγαλύτερη από αντίστοιχα φωτοβολταϊκά. Η σημερινή επιδότηση μέσω net metering αλλοιώνει τους υπολογισμούς κόστους/ οφέλους. Γι' αυτό πρέπει να προηγείται η κάλυψη των θερμικών αναγκών από θερμικά ηλιακά σε σχέση με φωτοβολταικά και αντλίες θερμότητας.

Αυτό δε σημαίνει ότι δε πρέπει να τοποθετούνται και φωτοβολταϊκά, ιδιαίτερα συνδυασμένα με αποθήκευση, καθώς αποτελούν ένα εξαιρετικό μέτρο για τη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του κτιρίου.

Όπως αναφέρεται στο 2012/C 115/, στο πλαίσιο του ορισμού του «συνολικού κόστους», τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να συμπεριλαμβάνουν στον υπολογισμό του μακροοικονομικού βέλτιστου κόστους, πέραν του κόστους των ανθρακούχων εκπομπών, και άλλες περιπτώσεις εξωτερικού κόστους (λόγου χάρη, κόστος για το περιβάλλον ή την υγεία). Αυτό δε φαίνεται να έχει επιλεγεί με αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις χρήσης συμβατικών καυσίμων όπως το φυσικό αέριο.

Πρόταση τροποποίησης:

  • Να συμπεριληφθούν τα εξωτερικά κόστη στον υπολογισμό του συνολικού κόστους.

Επίσης στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται ότι: σε δέσμη/παραλλαγή μέτρων είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης που είναι οικονομικά αποδοτικά, καθώς και μέτρα που δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικά αλλά θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση πρωτογενούς χρήσης ενέργειας και CO2 στο πλαίσιο του συνολικού εννοιολογικού σχεδιασμού του κτιρίου, εφόσον τα συνολικά οφέλη της δέσμης πράγματι υπερβαίνουν το κόστος κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου ή του δομικού στοιχείου.

Τέτοιο μέτρο είναι ο ηλιακός κλιματισμός. Προώθηση τέτοιων τεχνολογιών θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους εγκατάστασης.

Προτάσεις τροποποίησης:

  • Να προωθείται ο ηλιακός κλιματισμός ιδιαίτερα σε κτίρια τριτογενούς τομέα.
  • Να προβλέπεται η εγκατάσταση θερμικών ηλιακών για κάλυψη τουλάχιστον 30% της θέρμανσης χώρου.

4.1.Κανονιστικά μέτρα

Πρόταση τροποποίησης:

  • Να καταργηθεί η εξαίρεση β του ν.4122/2013 (άρθρο 6, παρ. 4).

4.2. Χρηματοδοτικά προγράμματα

Πρόταση τροποποίησης:

  • Να διαγραφεί «με την αξιοποίηση των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών» ώστε να μη περιορίζεται η δυνατότητα υλοποίησης από άλλους επενδυτές.

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:34, 24/09/2018

Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi Διαγωνισμός
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL