PwC: 65 τρόποι που το Blockchain μπορεί να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

PwC: 65 τρόποι που το Blockchain μπορεί να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Τον τρόπο με τον οποίο οι παγκόσμιες πλατφόρμες μπορούν να λειτουργήσουν ως «εκκολαπτήρια» για οικοσυστήματα blockchain εξετάζει η μελέτη της PwC με τίτλο "Building blockchains for a better planet", που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και παρουσιάστηκε στο Global Climate Action Summit.

Οι προτάσεις που εξετάζει η μελέτη ποικίλλουν από την αποκεντρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων όπως η ενέργεια και το νερό, έως τη δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων με περισσότερη διαφάνεια για την επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας, και την παροχή νέων μηχανισμών για την άντληση τρισεκατομμυρίων δολαρίων απαραίτητα για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα και βιώσιμης οικονομικής.

Επί του παρόντος, εξετάζονται λύσεις που βασίζονται στο Blockchain, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων, όπως είναι για παράδειγμα η ιχνηλασιμότητα των ψαριών «από τη θάλασσα στο πιάτο», ή αγαθών όπως το φοινικέλαιο, το μοσχάρι και η σόγια «από τον αγρό στο πιάτο».

Η διαφάνεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη καταναλωτικών αποφάσεων, τη διαμόρφωση των πρακτικών που εφαρμόζονται στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την θέσπιση νέων μηχανισμών διακυβέρνησης.

Η Celine Herweijer, Partner στην PwC UK, σχολίασε σχετικά: «Οι εφαρμογές που στηρίζονται στην τεχνολογία Blockchain παρουσιάζουν ευκαιρία για αξιοποίηση με απόδοση σημαντικών οφελών για το περιβάλλον. Από αξιόπιστες εφοδιαστικές αλυσίδες που λειτουργούν βάσει διαφάνειας έως την παροχή κινήτρων για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, ή ακόμα και την στήριξη της μετάβασης σε αποκεντρωμένα συστήματα αμηλών εκπομπών άνθρακα για την ενέργεια, το νερό και την κινητικότητα».

Η σωστή αξιοποίηση του Blockchain μπορεί να οδηγήσει στην μετάβαση σε πιο «καθαρές» αποκεντρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, την απελευθέρωση φυσικού κεφαλαίου και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.

«Αν μας έχει διδάξει κάτι η ιστορία, αυτό είναι ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν συμβαίνουν αυτόματα», σημειώνει ο Dominic Waughray, Επικεφαλής του Κέντρου για τα Παγκόσμια Δημόσια Αγαθά του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. «Απαιτούν εκούσια συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών, από τις βιομηχανίες τεχνολογίας ως τους υπεύθυνους χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών, ενώ οι νέες πλατφόρμες είναι απαραίτητες για να στηρίξουν τους ενδιαφερόμενους αυτούς στην προώθηση όχι απλά μιας τεχνολογικής εφαρμογής, αλλά μιας μεταβολής στα συστήματα που θα επιτρέψει την πραγματική επικράτησή της».

Η έκθεση "Building block(chain)s for a better planet" αποτελεί μέρος μια σειράς εκθέσεων του project «Fourth Industrial Revolution for the Earth», που διεξάγεται σε συνεργασία με το World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της έκθεσης εδώ.

newmoney.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 14:09, 11/10/2018
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018

PV Market & Tender Mission Greece

Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL