Οι ωκεανοί μας μια απέραντη «δεξαμενή πλαστικών»

Οι ωκεανοί μας μια απέραντη «δεξαμενή πλαστικών»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η International Energy Agency (ΙΕΑ) αναφορικά με την ρύπανση των ωκεανών από τα πλαστικά.

Πιο συγκεκριμένα σε έκθεσή της που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, η ΙΕΑ εκτιμά ότι η ποσότητα πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030 εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι περίπου 100 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι πλαστικών αποβλήτων έχουν ήδη «διοχετευθεί» στους ωκεανούς, αριθμός που αυξάνεται ετησίως κατά 5 εκατομμύρια έως 15 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει παράλληλα το γεγονός ότι λιγότερο από το 20% των πλαστικών συλλέγεται και ανακυκλώνεται σήμερα, δείγμα του ότι οι προσπάθειες για εντατικότερη ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων πέφτουν στο κενό λόγω και της αυξανόμενης παραγωγής και της κατανάλωσης.

Η ΙΕΑ αναφέρει επιπρόσθετα ότι οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και άλλες αναπτυγμένες χώρες σήμερα χρησιμοποιούν 20 φορές περισσότερο κατά κεφαλήν πλαστικό συγκριτικά με τις αναδυόμενες χώρες. Ωστόσο καθώς ο πληθυσμός και το επίπεδο ευημερίας στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνεται, το μερίδιό τους στην παγκόσμια κατανάλωση πλαστικού θα αυξηθεί σύμφωνα με την έκθεση.

naftikachronika.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:16, 11/10/2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL