Ικανοποίηση ΣΕΕΠΕ για τους ελέγχους ΑΑΔΕ με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Ικανοποίηση ΣΕΕΠΕ για τους ελέγχους ΑΑΔΕ με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Την ικανοποίησή του γιατί επιτέλους, "έστω και με καθυστέρηση 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών - εκροών, άρχισε η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος" εκφράζει ο Σύνδεσμος των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Παράλληλα τονίζει την ανάγκη "να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η ΑΑΔΕ έως 31/12/2018, η ανάπτυξη του συστήματος αξιοποίησης των δεδομένων του συστήματος εισροών - εκροών στα πρατήρια καυσίμων όλης της Χώρας, καθώς και η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν ενταχθεί στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΑΑΔΕ ή έχουν νομοθετηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και να ξεκινήσει ένας πλήρης και ολοκληρωμένος έλεγχος σε όλη την επικράτεια".

Επικαλούμενος πρόσφατες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ για τις δράσεις καταπολέμησης της παραβατικότητας και του λαθρεμπορίου καυσίμων, ο ΣΕΕΠΕ τονίζει ακόμη ότι η Αρχή, εφαρμόζοντας σχέδιο για καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα εισροών - εκροών, πραγματοποίησε 483 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων και εντόπισε παραβατικότητα που ανέρχεται στο 15,9%.

Τονίζεται τέλος ότι "Τα σημαντικότατα ευρήματα - που δικαιώνουν τον Σύνδεσμο για την έκταση και το μέγεθος του λαθρεμπορίου - είναι ότι:

1. Από τον ανωτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 1687 δειγμάτων που εξετάσθηκαν, το 10,1% ήταν μη κανονικά δείγματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τα 913 δείγματα Πετρελαίου Κίνησης προερχόμενα από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες το ποσοστό «μη κανονικών δειγμάτων» ανέρχεται στο 16,2%.

2. Από 388 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα Υγραερίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου διαπιστώθηκαν 80 παραβάσεις, δηλαδή σε ποσοστό 20,6%".

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 13:13, 12/10/2018

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL