Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

e-Άδειες: Ερωτοαπαντήσεις #6

e-Άδειες: Ερωτοαπαντήσεις #6

Civiltech

Επιμέλεια: Civiltech

 • Σε ποιες ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση προ-έγκρισης; 

Η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

 1. Σε νέο-αναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια που προσμετράται στη δόμηση μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ. και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια με συνολική προκύπτουσα επιφάνεια προσμετρούμενη στη δόμηση μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.,
 2. Όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υ.ΔΟΜ, η προ-έγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από την οικεία Υ.ΔΟΜ., 
 3. Για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.,
 4. Για τις στρατηγικές επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 3894/2010 (Α΄ 204), καθώς και για τις επενδύσεις του ν. 3986/2011 (Α΄152). 

Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η έκδοση προέγκρισης, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία να αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών.

 • Ποια μορφή πρέπει να έχουν τα υποβαλλόμενα αρχεία;  

Τα υποβαλλόμενα αρχεία, ανάλογα με την προέλευσή τους μπορούν να έχουν την εξής μορφή:

 • Αρχεία από υπάρχοντα έγγραφα ή σχέδια που δεν είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και δεν δημιουργούνται από την Ομάδα Έργου στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης πρέπει να είναι είτε σε αρχεία εικόνων (jpeg ή multipage tiff) είτε σε μορφή PDF. 
 • Αρχεία που παράγονται από την Ομάδα του Έργου στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να παράγονται σε μορφή PDF, να φέρουν σε ενσωματωμένη εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των αντίστοιχων στελεχών της Ομάδας του Έργου και να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων. 
 • Αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή (διανυσματικά αρχεία τύπου π.χ. dxf, dwg, shp, gml, κλπ, αρχεία κειμένου και πινάκων π.χ.: .txt, .xls, .xml), το τοπογραφικό και το διάγραμμα κάλυψης, όπου αυτά απαιτούνται.
 • Ποιοι είναι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι για την έκδοση άδειας κατεδάφισης; 
 • Μελέτες.
 • Έκδοση πράξης.
 • Αποτύπωση αρχιτεκτονικών. 
 • Έλεγχος πληρότητας. 
 • Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας. 
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
 • Απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος. 
 • Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης μελέτης.
 • Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης επίβλεψης. 
 • Αντίγραφο Α.Π.Υ. ή τιμολόγιο καταβολής της συμφωνηθείσας. 
 • Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. '87
 • Φωτογραφίες. 
 • Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας. 
 • Αποδεικτικά κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών ιδιοκτήτη υπέρ δημοσίου και ΕΦΚΑ. 
 • Τεχνική έκθεση.

Δείτε επιπλέον:

B2Green
By B2Green.gr 15:28, 17/10/2018

Ροή άρθρων κατηγορίας