Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Δυναμώνει τον κλάδο μεταλλουργίας το smart deal της Μυτιληναίος

Δυναμώνει τον κλάδο μεταλλουργίας το smart deal της Μυτιληναίος

Civiltech

Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι τιμές του αλουμινίου ευνοούν τους παραγωγούς και ενισχύουν την κερδοφορία τους, ο τομέας μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανακοίνωσε χθες μια εξαγορά με πολλαπλή σημασία και μηνύματα. Η απόκτηση της ΕΠΑΛΜΕ, μιας βιομηχανίας με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός δευτερόχυτου αλουμινίου, έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τον τομέα μεταλλουργίας, ο οποίος πλέον αποκτά παρουσία και στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου.

Τα οφέλη από την κίνηση αυτή είναι διπλά και αφορούν τόσο στην αύξηση της παραγωγής του αλουμινίου όσο και στη μείωση του κόστους και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Συγκεκριμένα την εξαγορά αυτή, το τίμημα της οποίας ανήλθε στα 20 εκ. ευρώ περιλαμβανομένου του χρέους, ο τομέας μεταλλουργίας της Μυτιληναίος αυξάνει το παραγωγικό του capacity κατά 35 χιλιάδες τόνους/έτος. Ωστόσο με τις επενδύσεις που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στα επόμενα δύο χρόνια, προβλέπεται να φτάσει τις 50 χιλιάδες τόνους/έτος. Επίσης αυξάνει την παραγωγή κολώνων αλουμινίου (που είναι η πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες διέλασης που παράγουν προφίλ) από τους 120 στους 150 χιλιάδες τόνους. Περιλαμβανομένων και των επενδύσεων της επόμενης διετία η συνολική παραγωγή του τομέα μεταλλουργίας αναμένεται να φτάσει τους 250 χιλιάδες τόνους/έτος.

Σημαντικό είναι επίσης το πως επιτυγχάνεται, σε όρους κόστους, η αύξηση της παραγωγής. Καθώς η ανακύκλωση του scrap αλουμινίου απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας που χρειάζεται το πρωτόχυτο αλουμίνιο ενώ παράλληλα παράγονται και 95% λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης είναι σημαντικό το ότι επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής αλουμινίου χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρήση βωξίτη, αφού η πρώτη ύλη προέρχεται από ανακύκλωση σκραπ. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αλουμίνιο έχει μεγάλο χρόνο ζωής ενώ η επαναχύτευση παράγει αλουμίνιο ίδιας ποιότητας με το πρωτόχυτο.

Παράλληλα η εξαγορά, όπως αναφέρει και η Μυτιληναίος στην επίσημη ανακοίνωσή της, εξυπηρετεί το μακροχρόνιο σχεδιασμό για μετατροπή της σε μια πιο "πράσινη βιομηχανία" με σημαντικά μειωμένο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και ουσιαστική εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Και φυσικά μέσω της μεγιστοποίησης της ζωής των προϊόντων αλουμινίου και της επαναχύτευσή τους σε νέα πράσινα προϊόντα, επιτυγχάνονται οι στόχοι της κυκλικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο τομέας μεταλλουργίας της Μυτιληναίος είχε κύκλο εργασιών 283,5 εκ. ευρώ (39,5% του συνολικού κύκλου εργασιών) και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 99 εκ. ευρώ (+22,9%), φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό. Σημειώνεται ότι εκτός από την εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ, όπως έχει και επισήμως ανακοινωθεί, για τον τομέα της μεταλλουργίας της Μυτιληναίος, βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, η μεγάλη επένδυση για την κατασκευή δεύτερης μονάδας αλουμίνας.

Ποια είναι η ΕΠΑΛΜΕ

Ιδρύθηκε το 1973 και δραστηριοποιείται στο χώρο της χύτευσης Αλουμινίου, διαθέτοντας μονάδα παραγωγής δευτερόχυτων κυλίνδρων αλουμινίου στα Οινόφυτα. Η δυναμικότητα της μονάδας φτάνει τους 33 χιλιάδες τόνους ανά έτος, σε έναν τομέα που απαιτεί υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία. Πελάτης της βιομηχανίας είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διέλασης και το 90% της παραγωγής της κατευθύνεται σε ελληνικές εταιρείες. Παρότι πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ είναι ελληνικές βιομηχανίες, ενοτύτοις το γεγονός ότι πρόκειται για όμιλους με έντονο προσανατολισμό στις εξαγωγές, είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις της εταιρείας να μην επηρεαστούν αρνητικά από την κρίση. Απασχολεί προσωπικό 60 εργαζομένων, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία το 2015 είχε πωλήσεις 41,9 εκ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων 1,02 εκ. ευρώ. Ανήκε στην εξαγωγική βιομηχανία αλουμινίου Αλουμάν, της οικογένειας Μανιά.

Του Χάρη Φλουδόπουλου

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:07, 24/10/2018