ΡΠΜ: Πολιτικά παιχνίδια πάνω στο ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών

ΡΠΜ: Πολιτικά παιχνίδια πάνω στο ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών

Civiltech

Η "Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών Οικολόγοι Μηχανικοί – Συνεργαζόμενοι" εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση - ερώτηση προς τη διοίκηση του ΤΕΕ:

Ενημερωθήκαμε από Περιφερειακά Τμήματα ότι το κεντρικό ΤΕΕ με ευθύνη του προέδρου διόρισε συναδέλφους να ενημερώσουν τους υπαλλήλους των υπηρεσιών για το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει σχετική γνωστοποίηση στα τοπικά ΤΕΕ. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι συνάδελφοι που είχαν διορισθεί είτε δεν εμφανίστηκαν καν στις υπηρεσίες είτε τους έλειπαν βασικές γνώσεις για τη λογική και λειτουργία του συστήματος.

Κατόπιν αυτού θέλουμε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ να συζητήσει επί του θέματος και να μας απαντήσει ο Πρόεδρος στα κάτωθι ερωτήματα:

1. Σε ποιές περιοχές διορίστηκαν συνάδελφοι;

2. Γιατί δεν ενημερώθηκαν τα Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ;

3. Γιατί δε ζητήθηκε από αυτά η επιλογή των συναδέλφων;

4. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε συνεννόηση με το ΥΠ.Ε.Ν.;

5. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των συναδέλφων;

6. Τί σχετική εκπαίδευση είχαν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι;

7. Ποια είναι η πρακτική που ακολουθείται πανελλαδικά ώστε να επιλύονται προβλήματα που προκύπτουν και απορίες των συναδέλφων που έχουν αναλάβει την ενημέρωση;

Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών Οικολόγοι Μηχανικοί – Συνεργαζόμενοι

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 13:13, 30/10/2018
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL