Απαντήσεις της ΡΑΕ σε 37 ερωτήματα για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Απαντήσεις της ΡΑΕ σε 37 ερωτήματα για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Απαντήσεις επί των ερωτημάτων, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο των τριών (3) ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις (Απόφαση ΡΑΕ: 1026/2018 - ΦΕΚ Β' 4784/25.10.2018), εξέδωσε η ΡΑΕ.

Συγκεντρωτικά, αυτά αφορούν σε:

  • Ερωτήματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο - Συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις ανταγωνιστικές διαδικασίες
  • Διευκρινίσεις σχετικά με την Αίτηση Συμμετοχής και τα συνοδευτικά έγγραφα
  • Ενημερωτικό υλικό για τις διαγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ
  • Λοιπές Ερωτήσεις - Σχόλια

Δείτε το πλήρες αρχείο με τις ερωταπαντήσεις, εδώ.

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

B2Green
By B2Green.gr 11:39, 02/11/2018
Thermal Drones
Kostal Solar
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL