Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο δήμο Παξών

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο δήμο Παξών

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμος Παξών και η ΠΙΝ προκειμένου να κατασκευαστούν έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο Παξών. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει την εκτέλεση τριών έργων, εκ των οποίων τα δυο αφορούν στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (δημιουργία πράσινου σημείου και σταθμού μεταφόρτωσης) και το τρίτο σε έργο αγροτικής οδοποίϊας στους Αντίπαξους.

Συγκεκριμένα, το έργο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο δήμο Παξών», προϋπολογισμού 1.637.331 ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων, την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και προμήθεια εξοπλισμού οργάνωσης της διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων

Το έργο «Δημιουργία πράσινου σημείου και γωνιών ανακύκλωσης στο δήμο Παξών», προϋπολογισμού 373.414 ευρώ, περιλαμβάνει τη δημιουργία πράσινου σημείου, γωνιών ανακύκλωσης και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.

Η κατασκευή έργου αγροτικής οδοποιϊας στους Αντίπαξους, έχει προϋπολογισμό 441.000 ευρώ.

Η ΠΙΝ θα αναλάβει τη δημοπράτηση και την εκτέλεση των παραπάνω έργων, η οποία θα γίνει μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το δήμο Παξών.

Μαρία Παγκράτη

ert.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:37, 08/11/2018

ΚΑΠΕ Enerfund

PV Market & Tender Mission Greece

Renpower Greece 2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL