Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

ΣΥΜΑΑΚ: προάσπιση των δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών με κάθε νόμιμο μέσο • επιστολή προς ΤΕΕ

ΣΥΜΑΑΚ: προάσπιση των δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών με κάθε νόμιμο μέσο • επιστολή προς ΤΕΕ

Civiltech

Σε συνέχεια της έκδοσης των επαγγελματιών δικαιωμάτων για τους διπλωματούχους μηχανικούς και της ικανοποίησης που εξέφρασε το ΤΕΕ με ανακοίνωσήτου, ο Επιστημονικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Μηχανικών Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων (ΣΥ.Μ.Α.Α.Κ.) απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, σητώντας τη συμβολή του για την επίτευξη λύσης στο ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών, προειδοποιώντας για την πρόθεση προάσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, με κάθε νόμιμο μέσο εντός και εκτός της χώρας.

Στην επιστολή του ο σύλλογος αναφέρει αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο από 7/11/2018 δελτίο τύπου της Κ.Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

σας συγχαίρουμε θερμά για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνταξης και έκδοσης του Π.Δ. 99/2018 που ανακαθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών σας, διπλωματούχων μηχανικών.

Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους, μεριμνάτε για την υιοθέτηση όλων εκείνων των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τεχνικός κόσμος της χώρας προκειμένου να απαγκιστρωθεί από τις αγκυλώσεις που το κρατούν καθηλωμένο ώστε να μπορέσει να συνδράμει ελευθέρα στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της.

Ωστόσο, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι τα πτυχία που λάβαμε από τα Α.Ε.Ι. στα οποία φοιτήσαμε, αναγράφουν το τίτλο ‘’Πτυχιούχοι Μηχανικοί’’. Είμαστε βέβαιοι ότι η χρήση του όρου ‘’τεχνολόγος’’ από τη πλευρά σας, έγινε για καθαρά λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και δεν αντιπροσωπεύει την άποψη ενός φορέα που ισχυρίζεται ότι επιτελεί έναν τόσο σημαντικό ρόλο, όπως είναι εκείνος του τεχνικού συμβούλου μίας χώρας. 

Περαιτέρω, πιστεύουμε ότι η επικαλούμενη διαβάθμιση της τεχνικής ευθύνης στην οποία αναφέρεστε, δεν αφορούσε τους Πτυχιούχους Μηχανικούς καθότι κάτι τέτοιο θα είχε πεδίο εφαρμογής μονάχα σε σπουδές διαφορετικών επιπέδων. Δεδομένου, λοιπόν, ότι τόσο οι Διπλωματούχοι όσο και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί, είμαστε αμφότεροι απόφοιτοι Α.Ε.Ι., γίνεται κατανοητό ότι δεν θα μπορούσε να επιχειρηθεί,από κανέναν, η ένταξη των τελευταίων σε οποιαδήποτε χαμηλότερη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης.

Όντας πάντοτε πιστοί στην ανάγκη το ελληνικό κράτος να ρυθμίσει το επάγγελμα του μηχανικού στο σύνολό του (και όχι μόνο ενός μέρους αυτών), παραμένουμε πάντοτε πρόθυμοι, εφόσον μας ζητηθεί, να συμβάλουμε με κάθε τρόπο προς την κατεύθυνση αυτή, ελπίζοντας ότι σύντομα, όπως έγινε με τα μέλη σας, έτσι και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί θα μπορούμε να ασκούμε ελεύθερα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν από το περιεχόμενο σπουδών μας.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που διαπιστώσουμε ότι επιχειρείται οποιαδήποτε άλλη λύση, που δεν θα σέβεται τον ανώτατο χαρακτήρα των σπουδών μας, είμαστε αναγκασμένοι να προστατέψουμε το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ των μελών μας με κάθε νόμιμο μέσο εντός και εκτός της χώρας.

Ελπίζουμε ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλετε στην επίτευξη λύσης μακριά από συντεχνιακές ή άλλου είδους αντιλήψεις και αγκυλώσεις.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ X. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΙΛΚΕΡΙΔΗ
B2Green
By B2Green.gr 17:48, 09/11/2018

Δημοφιλέστερα άρθρα