Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή ενημέρωσης του B2Green έχει μεταφερθεί στο news.B2Green.gr

Digital Engineering

Πτυχιούχοι μηχανικοί: Ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο της ΝΔ

Πτυχιούχοι μηχανικοί: Ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο της ΝΔ

Civiltech

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ "ENOTHTA"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Πάτρα: 11 /11 / 2018

Προς
Πρόεδρο Ν.Δ.
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοινοποίηση:

 1. Κ.Δ.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. & Μέλη
 2. ΠΟΜΗΤΕΔΥ
 3. ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Ε. ΕΕΤΕΜ
 4. Αριστερή Συσπείρωση Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. (Ρ.Α.Σ.)
 5. Δ.Α.Κ.Ε. Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.
 6. ΜΕΛΗ ΕΕΤΕΜ

Θέμα: ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν. 4485 /2017

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω.

Η Ελληνική πολιτεία για πάνω από 35 χρόνια δεν έχει εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε.

Το 2003 το Υπουργείο Παιδείας, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Τμημάτων και Σχολών, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, είχε συντάξει σχέδια Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα αρκετών ειδικοτήτων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, όπως: α) Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνικής, Μηχανικών Αυτοματισμού, β) Ναυπηγών Μηχανικών, γ) Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Βιομηχανικής Πληροφορικής τα οποία είχαν υπογραφεί από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς. Για την έκδοση τους εκκρεμούσε μόνο η κατά νόμο επεξεργασία από το Σ.τ.Ε καθώς και η υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μετά τις αποφάσεις:

 1. Την απόφαση 678/2005 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε που αφορά τις ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής και Τοπογράφων Μηχανικών.
 2. Την απόφαση 4917/2012 του Σ.τ.Ε.
 3. Την απόφαση 267/2016 του Σ.τ.Ε.

α) Έχει δημιουργηθεί μεγάλο και σοβαρό ζήτημα μετά και την πρόσφατα εκδοθείσα υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 Υπουργική Απόφαση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκης, επιχειρεί να αποκλείσει με έμμεσο τρόπο τους συναδέλφους Πτυχιούχους Μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων αφού η σχετική διαδικασία θα περνάει μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε.

β) Με το “ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών”

γ) Με το “Σώμα Ειδικών Επιμετρητών”.

Το υπουργείο παιδείας δεν έχει κάνει καμία ενέργεια για την ΑΜΕΣΗ έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τ.Ε. δεν έχει προβεί σε καμιά νομική λύση (έκδοση Νόμο ή Π.Δ. ) για την εκκρεμότητα αυτή. Παρά την  σύσταση επιτροπών ανά ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/17.

Η Κεντρική Επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα που συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου πριν 1,5 χρόνο αναμένει τις προτάσεις των υποεπιτροπών που λειτουργούν εδώ κι ένα χρόνο, στις  υποεπιτροπές του κ. Γαβρόγλου συμμετείχαν το ΤΕΕ και μέλη των συνδικαλιστικών παρατάξεων ΔΑΚΕ Τ.Ε. (Ν.Δ.) & Ρ.Α.Σ. Τ.Ε. (Σύριζα), αγνοώντας το θεσμικό όργανο έκφρασης των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΕΤΕΜ.

Με αποτέλεσμα, σήμερα ένα χρόνο μετά να μην έχουν καταλήξει πουθενά και σύμφωνα με μέλη ελάχιστα έχουν συνεδρίαση, ενώ αντίθετα είδε στο φώς της δημοσιότητας το Π.Δ. 99/18 για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, τα επαγγελματικά δικαιώματα, με υποκριτικό τρόπο, αντιγραφή των νόμων του Ν.4663, ΦΕΚ 149Α (9.5.1930): «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου», Mε το Ν. 6422 ΦΕΚ 412 (28-11-1934) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» λες  και η Τεχνολογία και η Επιστήμη έχει σταματήσει στο 1930-1943.

κ. Πρόεδρε

Σας γνωρίζουμε ότι βουλευτές σας όπως: Κορινθίας κ Χρ. Δήμας, Ηλείας κ Κ. Τζαβάρας κατέθεσαν ερώτηση με το παρακάτω κείμενο:

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί πλήρως το πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριοποίησης (επαγγελματικά δικαιώματα) των Πτυχιούχων Μηχανικών των ΤΕΙ, έχει ως συνέπεια τη δημιουργία επαγγελματικής ανασφάλειας και εκμετάλλευσης των χιλιάδων επαγγελματιών της κατηγορίας αυτής, καθώς και σοβαρή απώλεια οικονομικών πόρων.

Το παραπάνω πρόβλημα οξύνεται από την έκδοση διαφόρων κανονιστικών πράξεων της Δημοσίας Διοίκησης, και κυρίως των παραγωγικών Υπουργείων, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται από τους Μηχανικούς ΤΕ, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένα αντικείμενα, η κατοχή «νόμιμων επαγγελματικών δικαιωμάτων».

Το παραπάνω πρόβλημα οξύνεται από την έκδοση διαφόρων κανονιστικών πράξεων της Δημοσίας Διοίκησης, και κυρίως των παραγωγικών Υπουργείων, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται από τους Μηχανικούς ΤΕ, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένα αντικείμενα, η κατοχή «νόμιμων επαγγελματικών δικαιωμάτων».

Από την πλευρά του, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ενώ γνώριζε το επείγον του θέματος, ψήφισε το περασμένο καλοκαίρι τον ν.4485/2017, με τον οποίο προβλέπεται ειδικά για τους Μηχανικούς ΤΕ (άρθρο 46), η σύσταση επιστημονικών επιτροπών για την ρύθμιση του «πλαισίου πρόσβασης σε δραστηριότητες», και όχι επαγγελματικά δικαιώματα.

Μέχρι σήμερα, έναν χρόνο από την ψήφιση του ως άνω νόμου και οκτώ (8) μήνες από την σύσταση επιτροπών για μόνο τέσσερις (4) από τις δέκα οκτώ (18) ειδικότητες Μηχανικών των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα εκκρεμούν, δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα ή εάν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, σχετικά με το θέμα που ταλαιπωρεί χρόνια τους Μηχανικούς ΤΕ, επιτείνοντας την αγωνία και την αγανάκτηση τους.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Τι προτίθεστε να πράξετε άμεσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αποκλεισμού των επαγγελματιών αυτών από σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων (ηλεκτρονικές πλατφόρμες) που διαχειρίζεται το ΤΕΕ, φορέας ανταγωνιστικός προς τους Μηχανικούς ΤΕ;
 2. Πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ και τι ακριβώς συμβαίνει με τις Επιτροπές του άρθρου 46 του ν.4485/2017, οκτώ (8) μήνες μετά την σύσταση τους; Προτίθεται το Υπουργείο να λάβει στους σχεδιασμούς του για τη ρύθμιση των εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανωτέρω Πτυχιούχων Μηχανικών, την πρόταση σχεδίου νόμου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η οποία έχει κατατεθεί στο Υπουργείο σας από τις 13 Φεβρουάριου 2017;»

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά:

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 24-10-2018 ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Σ (Σύριζα),

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν. 4485/2017 ΚΑΤΑΓΓΈΛΛΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

"Δυστυχώς οι συντεχνίες που επέβαλλαν την άποψη τους  στις προηγούμενες Κυβερνήσεις συνεχίζουν να πράττουν το ίδιο και στην σημερινή Κυβέρνηση, δημιουργώντας την αίσθηση ότι είμαστε μέλη Επιτροπών Προδιαγεγραμμένων Αποφάσεων."

Ενώ τα μέλη της Δ.Α.Κ.Ε.  Τ.Ε. παραμένουν στις επιτροπές και στηρίζουν τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός, μέλος της ΔΑΚΕ.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε σας θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

 1. Ποια είναι η θέση της Ν.Δ. για την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση???
 2. Ποία είναι η θέση της Ν.Δ. για το Νόμο Γαβρόγλου Ν.4521/2018???
 3. Ποία είναι η θέση της Ν.Δ. για την κατάργηση των Τ.Ε.Ι. (Συγχώνευση) κατά τον κ. Γαβρόγλου???
 4. Ποίο είναι το μοντέλο Ανάπτυξης της Χώρας, της Εφαρμοσμένης Επιστήμης & Τεχνολογίας???
 5. Ποία είναι η θέση της Ν.Δ. στην Αναθεώρηση του Συντάγματος, στην κατάργηση του άρθρου 16ου παρ. 7, με την προσθήκη δεν θα ιδρύεται σχολή ή τμήμα στην Ανωτάτη Εκπαίδευση χωρίς την περιγραφή και των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων???

Τέλος σας καλούμε σήμερα να αποσύρετε τα μέλη σας από τις επιτροπές του υπουργείου Παιδείας και να καταγγείλετε τον κ. Γαβρόγλου για την πολιτική που ακολουθεί και είναι ενάντια στις θέσεις.

Αν δεν το κάνετε, λυπούμαστε που θα σας καταγγείλουμε ως συνυπεύθυνο σε αυτό το ΕΓΚΛΗΜΑ που συντελείται, στους Δεκάδες Χιλιάδες συναδέλφους-σες μας και στις οικογένειες  τους.

Ελπίζουμε να σας έχουμε αρωγό στο ΔΙΚΑΙΟ αίτημα μας για την ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ με Νόμο των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μας, όπως αυτά απορρέουν από τα διεθνή πρότυπα και στάνταρ που δεν είναι τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από αυτά που διδαχτήκαμε.

Είμαστε στην διάθεση σας για ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε.

Για την ‘’ΕΝΟΤΗΤΑ’’

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πτυχιούχος Μηχανολόγος & Ανακαίνισης Κτιρίων Μηχανικός Τ.Ε.

 

 

 

B2Green
By B2Green.gr 14:38, 15/11/2018

Δημοφιλέστερα άρθρα