ΕΒΗΕ: Θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ηλιοθερμίας στο ΕΣΕΚ

ΕΒΗΕ: Θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ηλιοθερμίας στο ΕΣΕΚ

Τις απόψεις της στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα κατέθεσε η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), τονίζοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα έπρεπε να έχουν τα ηλιοθερμικά συστήματα.

Στην παρέμβασή της η ένωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

Ο στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 στη θέρμανση και ψύξη έχει ορισθεί 20%. (σελ 44) και για το 2030 σε 30%.

Όμως σύμφωνα με την αναθεωρημένη Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (REDII), που ψηφίζεται από το Συμβούλιο 3 & 4 Δεκεμβρίου, στο άρθρο 23, προβλέπεται ετήσια αύξηση 1,3%. Άρα ο στόχος έπρεπε να είναι 33% με ανάλογη προσαρμογή των μέτρων για την επίτευξη του στόχου. Ο στόχος δεν είναι μεν δεσμευτικός αλλά τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν μέτρα ώστε να το πετύχουν.

Ένα τέτοιο μέτρο είναι η υποχρεωτική κάλυψη αναγκών για θέρμανση χώρου των νέων κτιρίων τουλάχιστον κατά 30% με ηλιοθερμικά συστήματα ή ελάχιστη τοποθέτηση 10 kWth θερμικών ηλιακών συλλεκτών.

Σημαντική θα είναι και η προώθηση ηλιοθερμικών στη βιομηχανία για τη κάλυψη των αναγκών σε θερμότητα χαμηλών και μέσων θερμοκρασιών.

Με δεδομένη τη πολλαπλάσια απόδοση των θερμικών ηλιακών σε σχέση με φωτοβολταϊκά ανά μονάδα επιφάνειας, πρέπει να προβλέπεται η προτεραιότητα εγκατάστασης ηλιοθερμικών στα κτίρια, εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε θερμότητα και υπάρχει περιορισμός στη διαθέσιμη επιφάνεια.

Στα συμπληρωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση ενεργειακής ένδειας και προστασίας του καταναλωτή, προβλέπεται η κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας. Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται η αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με ηλιακούς θερμοσίφωνες ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες αποτελούν ιδανικό μέτρο για τη διαχείριση της ενέργειας από τη πλευρά της ζήτησης (DSM). Στα 'έξυπνα νησιά' και στα νησιά του μη διασυνδεδεμένου δικτύου να προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με ηλιοθερμικά, ώστε να μειωθεί το κόστος εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή.

Στα πλαίσια της λογικής χρήσης για τη προώθηση φυσικού αερίου πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δε θα υποκαθίσταται ηλιακή ενέργεια από καύση αερίου, με τη προεγκατάσταση ηλιακού συστήματος.

Παράλληλα, τόσο στην οικονομική όσο και στην περιβαλλοντική του διάσταση είναι παράλογο να μπορεί να υποκαθίσταται η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ηλιοθερμία σε ένα κτίριο από αντίστοιχη παραγωγή μέσω αντλιών θερμότητας, δεδομένου ότι η ηλιοθερμία μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν ζεστό νερό για διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών ετησίως και ιδιαίτερα κατά την περίοδο που δε χρειάζεται ένα κτίριο να θερμαίνεται με τις αντλίες, καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια.

Ένα ιδιαίτερα αποδοτικό μέτρο για την περεταίρω διάδοση της χρήσης ηλιοθερμικών συστημάτων θα ήταν να καταστεί υποχρεωτική η ύπαρξη του σε οικίες που επιδοτούνται άμεσα (π.χ. μέσω του προγράμματος εξοικονόμησης κατ' οίκον) ή έμμεσα (π.χ. μέσω net metering) για εγκατάσταση λεβήτων, αντλιών θερμότητας ή φωτοβολταϊκών.

Η χώρα μας έχει μια ισχυρή βιομηχανία θερμικών ηλιακών με έντονη εξωστρέφεια. Στα πλαίσια της προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών απεξάρτησης από τον άνθρακα για την Έρευνα καινοτομία και ανταγωνιστικότητα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θερμικά ηλιακά και να προβλεφθούν αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις με τη κατάρτιση εξειδικευμένων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:42, 03/12/2018
Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi Διαγωνισμός
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL