Μειώνεται κατά 95% η επιδότηση για τα ''μπλοκάκια''

B2Green avatar
08:45, 04/12/2018
Business > Green Business > Νέα

Μειώνεται κατά 95% η επιδότηση για τα ''μπλοκάκια''

Civiltech

"Μαχαίρι" 95% μπαίνει από φέτος στο κονδύλι αλλά και στο πλήθος των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος επιδότησης μετατροπής των "μπλοκάκηδων" σε μισθωτούς.

Ο λόγος για το πρόγραμμα επιχορήγησης των εισφορών των εργοδοτών με έως 350 ευρώ ανά μήνα, με τον όρο ότι αυτοί θα δεχθούν να μετατρέψουν τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (σ.σ. δελτίο παροχής υπηρεσιών ή "μπλοκάκι") την οποία έχουν συνάψει με ένα εργαζόμενο σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (σ.σ. μισθολόγιο).

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό "άνοιξε" τον Οκτώβριο του 2017.

Ωστόσο, μετά από ένα χρόνο, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει δραματικά τόσο το προβλεπόμενο κονδύλι, όσο και το πλήθος εκείνων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό.

Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Εργασίας, Νάσου Ηλιόπουλου και του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, Γιώργου Χουλιαράκη.

Συγκεκριμένα, αντί για κονδύλι 156.800.000 ευρώ, το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει πλέον κονδύλι μόλις 10.000.000 ευρώ. Παράλληλα, οι δυνητικοί δικαιούχοι του, μειώνονται από τους 40.000 μόλις στους 2.000.

Μάλιστα, οι πόροι που διατίθενται, κατανέμονται (όπως προέβλεπε και το αρχικό πρόγραμμα) σε ορίζοντα τριετίας.

Αναλυτικά, για το 2018 προβλέπονται 300.000 ευρώ, για το 2019 θα δοθούν 2.000.000 ευρώ, ενώ 7.700.000 ευρώ αφορούν το 2020. Αντίθετα, σύμφωνα με την αρχική Υπουργική Απόφαση του 2017, προβλεπόταν για το έτος 2018 το κονδύλι των 60.000.000 ευρώ, για το 2019 το ποσό των 60.000.000 ευρώ και για το έτος 2020: 36.800.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην νέα υπουργική απόφαση η μείωση των κονδυλίων οφείλεται στην ανάγκη αναδιαμόρφωσης και ανακατανομής των προϋπολογισθεισών δαπανών κατ' έτος έως το 2020, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης.

Επίσης, επισημαίνεται πως με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αντίθετα επέρχεται μείωση της δαπάνης σε σχέση με την Κοινή Υπουργική απόφαση του 2017.

Επισημαίνεται επίσης, πως δύο κλάδοι του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, θα συμμετέχουν κατά 50% στη δαπάνη του προγράμματος.

Όπως και στην αρχική εκδοχή του προγράμματος, ορίζεται ότι η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι μήνες σε δέσμευση.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για διάστημα 12 μηνών, καθώς και των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα απασχόλησης και με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης για το Δώρο Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος απασχολείται σε δύο εργοδότες με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:45, 04/12/2018
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ
1st International Biogas Conference
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL